НАКАЗ № 124 Про впровадження Програми пренатального генетичного моніторингу "Реплікація"

Генетика в Украине: доступно о главном

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифтаНАКАЗ № 124 Про впровадження Програми пренатального генетичного моніторингу "Реплікація"

E-mail Печать PDF
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 124 від 18.05.98
   м.Київ
 
 vd980518 vn124
 
 
       Про впровадження Програми пренатального
        генетичного моніторингу "Реплікація"
 
 
   З метою виконання розробленої Державної програми генетичного
моніторингу Н А К А З У Ю:
 
   1. Впровадити Програму пренатального генетичного моніторингу
"Реплікація" і провести пілотне дослідження у Волинській, Сумській
та Харківській областях.
   2. Затвердити склад Координаційної ради  для  реалізації
Програми пренатального генетичного моніторингу "Реплікація", що
додається.
   3. Визначити Харківський міжобласний медико-генетичний центр
координаційним закладом щодо проведення пілотних досліджень за
Програмою пренатального генетичного моніторингу "Реплікація".
   4. Начальникам  управлінь  охорони  здоров'я  Волинської,
Сумської та Харківської облдержадміністрацій:
   4.1. Визначити провідні медичні заклади та відповідальних
осіб за збір та аналіз інформації щодо проведення пілотних
досліджень за Програмою пренатального генетичного моніторингу
"Реплікація".
   4.2. Створити експертні ради по верифікації даних скринінгу у
складі лікарів:  акушер-гінеколога,  педіатра,  неонатолога,
генетика, дитячого хірурга, патологоанатома.
   4.3. Запровадити карту обліку ультразвукового дослідження
вагітної  (перший  рівень  дослідження)  та  карту  обліку
ультразвукового  дослідження  плоду  (другий та третій рівні
дослідження), яка заповнюється при підозрі на вроджені вади
розвитку (додатки 1, 2).
   4.4. Підготувати та подати до 01.06.98 в адресу Харківського
міжобласного   медико-генетичного   центру   характеристику
медикогенетичних центрів згідно з анкетою (додаток 3).
   5. Заступнику  голови  Координаційної  ради,  завідуючій
Харківським міжобласним медико-генетичним центром Гречаніній О.Я.:
   5.1. Розробити облікові та звітні документи щодо проведення
пренатального генетичного моніторингу.
   5.2. Розробити  та  впровадити  об'єднаний  комп'ютерний
пренатальний реєстр вродженої та спадкової патології, налагодити
комп'ютерний зв'язок між провідними закладами вказаних областей
для своєчасного отримання даних пренатального реєстру.
   5.3. Розробити та затвердити навчальну програму та план для
проведення дворічного циклу підготовки фахівців з ультразвукової
пренатальної діагностики з метою здійснення Програми пренатального
генетичного моніторингу "Реплікація".
   5.4. Організувати та провести протягом 1998 року міжобласні
конференції "Ефективність ультразвукової пренатальної діагностики
у профілактиці вродженої та спадкової патології" та "Iнвазивні
методи пренатальної діагностики. Реальність та перспективи".
   6. Начальнику Головного управління медичної допомоги дітям і
матерям, заступнику голови Координаційної ради Гойді Н.Г.:
   6.1. Спільно  з  начальниками управлінь охорони здоров'я
Волинської, Сумської та Харківської обласних держадміністрацій до
01.06.98 розробити та затвердити робочі плани реалізації Програми
пренатального генетичного моніторингу "Реплікація".
   6.2. Двічі на рік проводити аналіз результатів впровадження
Програми та її  ефективності  і  доповідати  на  засіданнях
Координаційної ради.
   7. Начальнику  Головного  управління  закладів  освіти
Вороненку Ю.В.,  ректору  Харківського інституту удосконалення
лікарів Хвисюку М.I. до 01.07.98 опрацювати питання і внести
пропозиції щодо відкриття філіалів кафедри клінічної генетики та
ультразвукової діагностики Харківського інституту удосконалення
лікарів у Волинській та Сумській областях з метою доступності
підготовки лікарів з питань медичної генетики, спадкової патології
та пренатальної діагностики.
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Богатирьову Р.В.
 
 Міністр                        А.М. Сердюк
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Наказ Міністерства
                     охорони здоров'я України
                     від 18.05.1998 р. N 124
 
               Склад
        Координаційної ради щодо Програми
       пренатального генетичного моніторингу
        "Реплікація" (пілотне дослідження)
     для Волинської, Сумської, Харківської областей
 
Богатирьова Р.В.  - голова  Координаційної  ради,  заступник
            Міністра МОЗ України
 
Гойда Н.Г.     - заступник голови  Координаційної  ради,
            начальник Головного управління  медичної
            допомоги дітям і матерям МОЗ
 
Гречаніна О.Я.   - заступник голови  Координаційної  ради,
            завідуюча Харківським міжобласним медико-
            генетичним  центром,  завідуюча кафедрою
            клінічної  генетики  та  ультразвукової
            діагностики   Харківського   інституту
            удосконалення лікарів
 
Яворський В.С.   - начальник  управління  охорони  здоров'я
            Харківської облдержадміністрації
 
Iванюк В.А.     - начальник  управління  охорони  здоров'я
            Волинської облдержадміністрації
 
Петренко В.Ю.    - начальник  управління  охорони  здоров'я
            Сумської облдержадміністрації
 
Зелений В.М.    - головний   лікар   Балаклійської  ЦРЛ
            Харківської області
 
Пасечник В.Ф.    - головний лікар Зміївської ЦРЛ Харківської
            області
 
Бондарев В.Д.    - головний  лікар   Первомайської  ЦРЛ
            Харківської області
 
Луценко I.С.    - головний лікар Куп'янської ЦРЛ Харківської
            області
 
                     Додаток N 1
                     до наказу Міністерства
                     охорони здоров'я України
                     від 18.05.98 р. N 124
 
                     ----------------------------------------
                     ¦Код форми за ЗКУД  _ _ _ _ _ _ _ _  ¦
                     ¦Код закладу за ЗКПО _ _ _ _ _ _    ¦
                     ----------------------------------------
   --------------------------------------------------------------------
   ¦Міністерство охорони ¦      ¦Медична документація      ¦
   ¦здоров'я України   ¦      ¦Форма N             ¦
   ¦---------------------+-----------¦Затверджено наказом МОЗ України ¦
   ¦Найменування закладу ¦      ¦N    від           ¦
   --------------------------------------------------------------------
 Карта обліку ультразвукового дослідження вагітної (перший рівень дослідження)
   Заклад:                       Дата ...............
----------------------------------------------------------------------------------
¦  ¦Поряд.¦ Прізвище,¦Вік¦Домашня¦Пари-¦ Дата ¦Вірогід-¦Геста-¦Установа,¦Привід ¦
¦ N ¦ N  ¦ім'я та по¦  ¦адреса ¦ тет ¦остан.¦на дата ¦ційний¦що напра-¦ для  ¦
¦  ¦ обст.¦ батькові ¦  ¦    ¦   ¦менст-¦пологів ¦термін¦ вила  ¦дослід-¦
¦  ¦   ¦     ¦  ¦    ¦   ¦руації¦    ¦   ¦     ¦ження ¦
¦---+------+----------+---+-------+-----+------+--------+------+---------+-------¦
¦ 1 ¦ 2  ¦   3  ¦ 4 ¦  5  ¦ 6 ¦ 7  ¦  8  ¦  9 ¦  10  ¦  11 ¦
¦---+------+----------+---+-------+-----+------+--------+------+---------+-------¦
----------------------------------------------------------------------------------
               Ультразвукове дослідження плоду
--------------------------------------------------------------------------------------
¦             ¦  Результати дослідження  ¦  Оцінка результатів  ¦
¦  Дослідження плоду   ¦------------------------------¦    дослідження    ¦
¦             ¦ виміри ¦якісна характеристика¦             ¦
¦             ¦ (в мм) ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Загальне дослідження   ¦    ¦           ¦             ¦
¦ плоду          ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦Кількість плодів   ¦один,  ¦           ¦одноплідна вагітність,  ¦
¦  ¦           ¦два, три¦           ¦двійнята, трійнята    ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦При багатоплідді:  ¦    ¦так, ні       ¦плоди, що зрослися,    ¦
¦  ¦наявність амніотичної¦    ¦           ¦моноамніотична вагітність,¦
¦  ¦перетинки      ¦    ¦           ¦діамніотична вагітність, ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦триамніотична вагітність ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦Рівень розвитку   ¦    ¦однаковий, різний  ¦             ¦
¦  ¦плодів        ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 4 ¦Положення      ¦    ¦поздовжне, поперечне,¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦косе         ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 5 ¦Передлежання     ¦    ¦головне, ягодичне  ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 6 ¦Позиція       ¦    ¦перша, друга     ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 7 ¦Вид         ¦    ¦передній, задній   ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 8 ¦Куприково-тім'яний  ¦    ¦           ¦             ¦
¦  ¦розмір        ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 9 ¦Маса плоду      ¦    ¦           ¦відповідає терміну вагіт- ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦ності, не відповідає   ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦10 ¦Набряк плоду     ¦    ¦так, ні       ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦11 ¦Біофізичний профіль: ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦11.1¦рухливість      ¦    ¦нормальна, знижена, ¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦підвищена      ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦11.2¦дихальні рухи    ¦    ¦нормальні, знижені, ¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦підвищені, по типу  ¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦гикавки       ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦11.3¦м'язевий тонус    ¦    ¦нормальний, знижений,¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦підвищений      ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження голови    ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦біпарієтальний    ¦    ¦           ¦             ¦
¦  ¦діаметр       ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦лобно-потиличний   ¦    ¦           ¦             ¦
¦  ¦діаметр       ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦форма        ¦    ¦           ¦нормальна, брахіцефалія, ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦доліхоцефалія, тригоноце- ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦фалія, скафоцефалія, мак- ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦роцефалія, мікроцефалія, ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦голова-"лимон", деформація¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦кісток черепа, дефект   ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦кісток черепа, аненцефалія¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 4 ¦окружність      ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження мозку    ¦    ¦           ¦енцефалоцеле,екзенцефалія,¦
¦             ¦    ¦           ¦поренцефалія, голопрозен- ¦
¦             ¦    ¦           ¦цефалія, ініонцефалія,  ¦
¦             ¦    ¦           ¦пухлини, дезорганізація  ¦
¦             ¦    ¦           ¦труктур          ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦Порожнина прозорої  ¦    ¦           ¦гіпоплазія мозолистого  ¦
¦  ¦перетинки      ¦    ¦           ¦тіла, агенезія мозолистого¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦тіла           ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦Вентрикулярна    ¦    ¦ехогенність - висока,¦гідроцефалія,       ¦
¦  ¦система:       ¦    ¦підвищена, нормальна;¦гідраненцефалія      ¦
¦  ¦           ¦    ¦кіста судинного спле-¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦тення - одно чи дво- ¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦стороння, множинні; ¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦кіста задньої череп- ¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦ної ямки,кальцифікати¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦ширина тіла бокового ¦    ¦           ¦нормальна, збільшена   ¦
¦  ¦шлуночка       ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 4 ¦ширина передніх   ¦    ¦           ¦нормальна, збільшена   ¦
¦  ¦рогів        ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 5 ¦ширина задніх рогів ¦    ¦           ¦нормальна, збільшена   ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 6 ¦шлуночково-півкулевий¦    ¦більше 0,5      ¦нормальний, збільшений  ¦
¦  ¦індекс        ¦    ¦менше 0,5      ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 7 ¦велика цистерна   ¦    ¦           ¦нормальний, збільшений,  ¦
¦  ¦головного мозку   ¦    ¦           ¦зменшений         ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 8 ¦Мозочок: міжпівкуль- ¦    ¦           ¦гіпоплазія, аплазія, гіпо-¦
¦  ¦ний розмір      ¦    ¦           ¦плазія черв'я мозочка   ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження обличчя   ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦Екстраорбітальний  ¦    ¦           ¦гіпотелоризм,       ¦
¦  ¦діаметр       ¦    ¦           ¦гіпертелоризм, циклопія, ¦
¦  ¦Iнтраорбітальний   ¦    ¦           ¦екзофтальм        ¦
¦  ¦діаметр       ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦Ніс         ¦    ¦є, ні        ¦нормальна форма,     ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦патологічна форма     ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦Неперервність лінії ¦    ¦           ¦збережена, розщілина   ¦
¦  ¦верхньої губи    ¦    ¦           ¦верхньої губи       ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 4 ¦Вушні раковини    ¦    ¦           ¦нормальна форма та розмі- ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦щення, патологічна форма ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦та розміщення       ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження шиї     ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦довжина       ¦    ¦           ¦нормальна, вкорочена,   ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦видовжена, лімфангіома,  ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦тератома, птеригіум    ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦ширина шийної складки¦    ¦           ¦нормальна, збільшена   ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦комірковий простір  ¦    ¦           ¦нормальний, збільшений  ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження хребту    ¦    ¦           ¦нормальний, деформація,  ¦
¦             ¦    ¦           ¦спинномозкова кила,    ¦
¦             ¦    ¦           ¦рахісхиз         ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження грудної   ¦    ¦           ¦гіпоплазія, гідроторакс, ¦
¦ клітини         ¦    ¦           ¦деформація, діафрагмальна ¦
¦             ¦    ¦           ¦кила           ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦передньо-задній   ¦    ¦           ¦             ¦
¦  ¦розмір        ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦поперечний розмір  ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦окружність      ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження легенів   ¦    ¦кісти, ізольовані чи ¦             ¦
¦             ¦    ¦множинні;      ¦             ¦
¦             ¦    ¦кальцифікати     ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦висота        ¦    ¦           ¦гіпоплазія        ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження серця на   ¦    ¦           ¦пухлини, гідроперикард,  ¦
¦ рівні 4-х камер,     ¦    ¦           ¦декстрокардія, ектопія  ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦кількість камер   ¦    ¦           ¦ДМПП, ДМШП, фіброеластоз ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦ендокарду, трьохкамерне  ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦серце           ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦поздовжній розмір  ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦поперечний розмір  ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 4 ¦окружність      ¦    ¦           ¦кардіомегалія, гіпоплазія ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦правого/лівого серця,   ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦асиметрія відділів    ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 5 ¦частота серцевих   ¦    ¦           ¦тахіаритмія, брадіаритмія,¦
¦  ¦скорочень      ¦    ¦           ¦нормальна частота     ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження аорти,    ¦    ¦           ¦стеноз          ¦
¦ діаметр         ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦основа        ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦грудний відділ    ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦черевний відділ   ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження животу    ¦    ¦           ¦асцит, гастросхіз, анома- ¦
¦             ¦    ¦           ¦лія розвитку стебла тіла, ¦
¦             ¦    ¦           ¦синдром "prune-belly",  ¦
¦             ¦    ¦           ¦киста           ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦передньо-задній   ¦    ¦           ¦             ¦
¦  ¦розмір        ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦поперечний розмір  ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦окружність      ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 4 ¦діаметр пупочного  ¦    ¦           ¦омфалоцеле        ¦
¦  ¦кільця        ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 5 ¦діаметр пупочної вени¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 6 ¦діаметр пуповини   ¦    ¦           ¦гіпоплазія, гіперплазія  ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 7 ¦кількість судин   ¦    ¦           ¦аплазія артерії,     ¦
¦  ¦пуповини       ¦    ¦           ¦гіпоплазія артерії    ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження печінки   ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦поздовжній розмір  ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦поперечний розмір  ¦    ¦           ¦кальцифікати, кіста, гема-¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦нгіома, гепатомегалія   ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження шлунку    ¦    ¦відсутність ехотіні, ¦гастромегалія, гіпоплазія,¦
¦             ¦    ¦ехогенність ендотелію¦пілоростеноз, атрезія   ¦
¦             ¦    ¦- нормальна, підвище-¦дванадцятипалої кишки,  ¦
¦             ¦    ¦на, висока; симптом ¦атрезія стравоходу    ¦
¦             ¦    ¦"double-bubble"   ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦поздовжній розмір  ¦    ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦поперечний розмір  ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження кишечнику  ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦діаметр тонкої кишки ¦    ¦ехогенність ендотелію¦атрезія дванадцятипалої  ¦
¦  ¦           ¦    ¦- нормальна,     ¦кишки, атрезія тонкої   ¦
¦  ¦           ¦    ¦підвищена, висока  ¦кишки           ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦діаметр товстої кишки¦    ¦ехогенність ендотелію¦атрезія товстої кишки,  ¦
¦  ¦           ¦    ¦- нормальна,     ¦атрезія ануса, хвороба  ¦
¦  ¦           ¦    ¦підвищена, висока  ¦Гіршпрунга        ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження нирок та   ¦ п ¦ л ¦кальцифікати     ¦агенезія, мультікістоз,  ¦
¦ сечовидільної системи  ¦  ¦  ¦           ¦полікістоз інфантильного ¦
¦             ¦  ¦  ¦           ¦типу, полікістоз дорослого¦
¦             ¦  ¦  ¦           ¦типу, дисплазія, нефроме- ¦
¦             ¦  ¦  ¦           ¦галія, гіпоплазія, пухлини¦
¦--------------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦поздовжній розмір  ¦  ¦  ¦           ¦             ¦
¦  ¦нирок        ¦  ¦  ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦поперечний розмір  ¦  ¦  ¦           ¦             ¦
¦  ¦нирок        ¦  ¦  ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦передньо-задній   ¦  ¦  ¦           ¦             ¦
¦  ¦розмір нирок     ¦  ¦  ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 4 ¦Чашечно-мисковий   ¦  ¦  ¦ехогенність ендотелію¦пієлоектазія, гідронефроз ¦
¦  ¦комплекс:      ¦  ¦  ¦- нормальна,     ¦             ¦
¦  ¦поздовжній розмір  ¦  ¦  ¦підвищена, висока  ¦             ¦
¦  ¦поперечний розмір  ¦  ¦  ¦           ¦             ¦
¦  ¦передньо-задній   ¦  ¦  ¦           ¦             ¦
¦  ¦розмір        ¦  ¦  ¦           ¦             ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 5 ¦сечовид       ¦  ¦  ¦           ¦мегауретер        ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 6 ¦сечовий міхур    ¦    ¦ехогенність ендотелію¦мегацистіс, атрезія,   ¦
¦  ¦           ¦    ¦- нормальна, підвище-¦екстрофія         ¦
¦  ¦           ¦    ¦на, висока, наявність¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦перетинки, відсут-  ¦             ¦
¦  ¦           ¦    ¦ність ехотіні    ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження статевих   ¦    ¦жіночі, чоловічі   ¦нормальні, аномальні   ¦
¦ органів         ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження кінцівок   ¦ п ¦ л ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦Лопатка: довжина   ¦  ¦  ¦           ¦гіпоплазія, аплазія    ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦Плече: довжина    ¦  ¦  ¦           ¦вкорочення, деформація,  ¦
¦  ¦           ¦  ¦  ¦           ¦переломи         ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦  ¦діаметр       ¦  ¦  ¦           ¦асиметрія         ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦Передпліччя: діаметр ¦  ¦  ¦           ¦асиметрія, синостоз    ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦  ¦довжина променевої  ¦  ¦  ¦           ¦вкорочення, деформація,  ¦
¦  ¦кістки        ¦  ¦  ¦           ¦перелом          ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦  ¦довжина ліктьової  ¦  ¦  ¦           ¦вкорочення, деформація,  ¦
¦  ¦кістки        ¦  ¦  ¦           ¦перелом          ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 4 ¦Кисть: кількість   ¦  ¦  ¦           ¦полідактилія, олігодакти- ¦
¦  ¦пальців       ¦  ¦  ¦           ¦лія, ектродактилія, брахі-¦
¦  ¦           ¦  ¦  ¦           ¦дактилія, контрактура,  ¦
¦  ¦           ¦  ¦  ¦           ¦флексорна установка    ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 5 ¦Стегно: довжина   ¦  ¦  ¦           ¦вкорочення, деформація,  ¦
¦  ¦           ¦  ¦  ¦           ¦перелом          ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦  ¦діаметр       ¦  ¦  ¦           ¦асиметрія         ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 6 ¦Гомілка: діаметр   ¦  ¦  ¦           ¦асиметрія, синостоз    ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦  ¦довжина малої    ¦  ¦  ¦           ¦вкорочення, деформація,  ¦
¦  ¦гомілкової кістки  ¦  ¦  ¦           ¦перелом          ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦  ¦довжина великої   ¦  ¦  ¦           ¦вкорочення, деформація,  ¦
¦  ¦гомілкової кістки  ¦  ¦  ¦           ¦перелом          ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦ 7 ¦Стопа: кількість   ¦  ¦  ¦           ¦полідактилія, олігодакти- ¦
¦  ¦пальців       ¦  ¦  ¦           ¦лія, ектродактилія    ¦
¦----+---------------------+----+---+---------------------+--------------------------¦
¦  ¦довжина       ¦  ¦  ¦           ¦клишоногість, контрактура,¦
¦  ¦           ¦  ¦  ¦           ¦стопа-"качалка"      ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження плаценти:  ¦    ¦           ¦             ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 1 ¦розташування     ¦    ¦по передній, задній ¦низьке розташування    ¦
¦  ¦           ¦    ¦поверхні матки, біля ¦плаценти         ¦
¦  ¦           ¦    ¦дна         ¦             ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 2 ¦товщина       ¦    ¦           ¦гіпоплазія, гіперплазія, ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦набряк          ¦
¦----+---------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ 3 ¦ступінь зрілості   ¦I, II, ¦кальцифікати, висока ¦розширені міжворсинчаті  ¦
¦  ¦           ¦III   ¦ехогенність     ¦простори, кісти, розширені¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦синуси базальних вен, мі- ¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦хурцевий занесок, гемангі-¦
¦  ¦           ¦    ¦           ¦ома, незрілість      ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Дослідження       ¦    ¦підвищена ехогенність¦нормальна кількість, олі- ¦
¦ навколоплідних вод:   ¦    ¦вод         ¦гогідрамніон, полігідрам- ¦
¦ висота стовпа      ¦    ¦           ¦ніон, агідрамніон     ¦
¦--------------------------+--------+---------------------+--------------------------¦
¦ Додаткова інформація   ¦    ¦           ¦             ¦
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 ЗАКЛЮЧЕННЯ:
 
 РЕКОМЕНДАЦIЇ:
 
 ЛIКАР:
 
       Iнструкція по заповненню карти обліку
        ультразвукового дослідження вагітної
          (перший рівень дослідження)
 
   3 метою підвищення рівня пренатальної  діагностики  щодо
своєчасного виявлення вроджених вад розвитку плоду, вироблення
адекватної тактики ведення вагітності та ранньої пренатальної
корекції, необхідна одноманітність та правильність заповнення
історії розвитку внутрішньоутробного плоду.
   Обстеження вагітних повинно проводитись двічі за вагітність в
термінах гестації 16-17 та  24-25  тижнів  з  використанням
ультразвукового слідкування при необхідності.
   Карта обліку ультразвукового дослідження вагітної повинна
бути заповнена лікарем, який проводить ультразвуковий пренатальний
скрининг на першому рівні ультразвукової діагностики (кабінети
пренатальної  діагностики при жіночих консультаціях). Повинно
записати назву закладу  в  якому  проводиться  ультразвукове
дослідження вагітної та дату обстеження.
   У графі 1 треба вказати реєстраційний номер дослідження; у
графі 2 - порядковий номер дослідження; у графі 3 - прізвище, ім'я
та по батькові вагітної; у графі 4 - її вік; у графі 5 - домашню
адресу; у графі 6 - яка вагітність за рахунком; у графі 7 - дату
останньої менструації; у графі 8 - вірогідну дату пологів; у графі
9 - гестаційний термін даної вагітності; у графі 10 треба вказати
установу, що направила на  дослідження  вагітну  в  кабінет
пренатальної діагностики; у графі 11 - привід для дослідження.
   В розділі "Ультразвукове дослідження плоду" при  кожному
послідовному ультразвуковому дослідженні (УЗД) у кожній графі
відмічаються отримані дані.
   У графі I зазначаються назви систем або органів дослідження
яких проводиться. У II та III вносяться результати дослідження (у
II кількісні у III якісні); у IV - результати дослідження.
   У II графі потрібно внести виміри в мм, масу плоду у грамах,
підкреслити кількість плодів. У графах II та IV треба підкреслити
необхідну інформацію.
   При багатоплідній  вагітності  карта обліку УЗД вагітної
заповнюється на кожного із плодів окремо.
   Оцінка кількісних  результатів  дослідження органів плоду
проводиться за допомогою регіональних номограм (50-й перцентіль в
динаміці вагітності).
 
   Підрозділ "Загальне дослідження плоду".
   1. Кількість плодів -  один,  два,  три  (підкреслити);
одноплідна вагітність, двійнята, трійнята (підкреслити).
   2. При багатоплідді: наявність амніотичної перетинки - так/ні
(підкреслити); плоди, що зрослися, моноамніотична вагітність,
діамніотична вагітність, триамніотична вагітність (підкреслити).
   3. Рівень розвитку плодів - однаковий, різний (підкреслити).
   4. Положення - поздовжнє, поперечне, косе (підкреслити).
   5. Передлежання - головне, ягодичне (підкреслити).
   6. Позиція - I, II (підкреслити).
   7. Вид - передній, задній (підкреслити).
   8. Куприково - тім'яний розмір - відстань від куприка до
тім'я, розмір у мм.
   9. Маса плоду - у грамах; відповідає терміну вагітності, не
відповідає (підкреслити).
   10. Набряк плоду - так/ні (підкреслити).
   11. Біофізичний профіль.
   а) рухливість - нормальна, знижена, підвищена (підкреслити).
   б) дихальні рухи - нормальні, знижені, підвищені, по типу
гикавки (підкреслити).
   в) м'язовий  тонус  -  нормальний,  знижений, підвищений
(підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження голови".
   1. Біпарієтальний діаметр - відстань від наружної поверхні
верхнього контуру до внутрішньої поверхні  нижнього  контуру
тім'яних кісток при аксіальній площині сканування, розмір у мм.
   2. Лобно-потиличний діаметр - відстань від наружної поверхні
лобної кістки при аксіальній площині сканування, розмір у мм.
   3. Форма черепу (підкреслити необхідне).
   Нормальна.
   Брахіцефалія - підвищення  біпарієтального  діаметру  при
відносному зниженні лобно-потиличного діаметру.
   Доліхоцефалія - подовжена форма черепу.
   Голова-"лимон" - голова у формі лимону.
   Тригоноцефалія - поширення черепу в потиличній та звуження у
лобній частині як результат передчасного зростання фронтальної
кістки.
   Скафоцефалія - аномальне подовження та вузький череп як
результат передчасного зростання сагітального шву з  міцними
центрами  осифікації по лінії шва.
   Макроцефалія - аномально збільшена голова.
   Мікроцефалія - аномально зменшена голова із зменшенням маси
та розмірів головного мозку.
   Деформація кісток черепу.
   Дефект кісток черепу.
   Аненцефалія - відсутність великого мозку, кісток склепіння
черепа та м'яких тканин.
   4. Окружність  -  розмір  у мм, обчислена за допомогою
електронного маркеру або по формулі:
   ОГ=(Д1+Д2)*1.57,
   де ОГ - окружність голівки;
    Д1 - біпарієтальний діаметр;
    Д2 - лобно-потиличний діаметр.
 
   Підрозділ "Дослідження мозку" (підкреслити необхідне).
   Енцефалоцеле - килове випинання в області дефекту кісток
черепа.
   Екзенцефалія - відсутність кісток склепіння черепа (акранія)
та м'яких покровів голови, у результаті чого великі півкулі
розташовані відкрито на основі черепа у вигляді окремих вузлів,
вкритих м'якою мозковою оболонкою.
   Поренцефалія -  внутрішньочерепні кистозні порожнини, які
містять в собі спинномозкову рідину та поєднані чи не поєднані із
шлунковою системою мозку та з субарахноїдальним простором.
   Голопрозенцефалія - складна аномалія, коли кінцевий мозок не
поділений  на півкулі та має вигляд напівсфери. Його єдина
вентрикулярна порожнина  відкрита  і  вільно  поєднується  з
субарахноїдальним простором.
   Iніонцефалія - відсутність частини або всієї  потиличної
кістки із значним поширенням великого потиличного отвору (ініон -
потилиця), в результаті чого більша частина головного мозку
розташована  в області задньої черепної ямки та частково у
верхньому відділі хребетного каналу, хребці якого не мають дужок
та остистих відростків.
   Внутрішньочерепні пухлини.
   Дезорганізація структур.
   1. Порожнина прозорої перетинки розмір у мм.
   Агенезія мозолястого  тіла,  гіпоплазія  мозолястого тіла
(підкреслити).
   Агенезія - це дефект розвитку або відсутність частини органу.
Гіпоплазія - вроджене недорозвинення органу, яка проявляється у
дефіциті маси або розмірів органу.
   2. Вентрикулярна система: ехогенність - висока, підвищена,
нормальна; кіста судинного сплетіння - діаметр в мм; одно- чи
двостороння; множинні; кіста задньої черепної ямки, розмір у мм;
кальціфікати (підкреслити).
   Гідроцефалія - вроджена водянка головного мозку - надмірне
накопичення у вентрикулярній системі або підпавутинному просторі
спинномозкової рідини, що сопроводжується атрофією речовини мозку
(підкреслити, як що треба)
   Гідраненцефалія - повна або майже повна відсутність великих
півкуль при цілості кісток склетіння черепа та м'яких покровів
голови; голова нормальних розмірів, порожнина черепа заповнена
спинномозковою рідиною (підкреслити, як що треба).
   3. Ширина тіла бокового шлуночка, розмір у мм. Нормальна,
збільшена (підкреслити).
   4. Ширина передніх рогів, розмір у мм. Нормальна, збільшена
(підкреслити).
   5. Ширина задніх рогів, розмір у мм. Нормальна, збільшена
(підкреслити).
   6. Шлуночково-півкульний індекс - відношення ширини тіла
бокового шлуночка до половини біпарієтального розміру, виявленого
на тому ж рівні сканування.  Більше  0,5  або  менше  0,5
(підкреслити). Нормальний, збільшений (підкреслити).
   7. Розмір великої цистерни головного мозку - у мм.
   8. Мозочок: міжпівкульний розмір - відстань між найбільш
віддаленими крапками півкуль мозочку при аксіальній  площині
сканування, розмір у мм.
   Гіпоплазія черв'я мозочка,  гіпоплазія  мозочка,  аплазія
мозочка (підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження  обличчя".
   1. Iнтраорбітальний розмір -  відстань  між  внутрішніми
крапками контуру орбіт, розмір в мм. Екстраорбітальний розмір -
відстань між наружними крапками контуру орбіт, розмір в мм.
Гіпертелоризм - збільшена відстань між внутрішніми краями орбіт;
гіпотелоризм - зменшена відстань між внутрішніми краями орбіт;
циклопія - наявність єдиного або "подвоєного" ока, тобто двох очей
в одній орбіті, яка розташована по середній лінії; екзофтальм -
аномальне витинання очних яблук (підкреслити).
   2. Ніс - є, ні;  нормальна  форма,  патологічна  форма
(підкреслити).
   3. Неперервність лінії верхньої губи - збережена, розщілена
верхньої губи (підкреслити).
   4. Вушні раковини  -  нормальна  форма  та  розміщення,
патологічна форма та розміщення (підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження шиї"
   1. Довжина шиї, розмір у мм. Нормальна, вкорочена, видовжена
(підкреслити). Тератома - пухлина  з  ембріональних  клітин,
розташована в шийній області (розмір в мм); лімфангіома - аномалія
лімфатичної системи, яка характеризується наявністю ізольованих
множинних кіст м'яких тканин в області шиї; птерігіум - криловидні
складки шиї (підкреслити).
   2. Ширина шийної складки - це ширина шкіри на шиї у мм при
аксіальній  площині  сканування  -  нормальна,  збільшена
(підкреслити).
   3. Комірцевий простір - це максимальна величина ехонегативної
ділянки між шкірою плода та м'якими тканинами, які оточують шийний
відділ хребта при повздовжньому скануванні плода, розмір у мм.
Нормальний, збільшений (підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження хребту".
   Хребет - нормальний; рахісхиз - розміщення хребців з дефектом
мозкових оболонок та м'яких покровів; спинномозкова кила; розмір в
мм; деформація - необхідно вказати, яка деформація, у якому
мм; деформація - необхідно вказати, яка деформація, у якому
відділі хребта вона виявлена (необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження грудної клітини".
   1. Переднє-задній розмір - у мм.
   2. Поперечний розмір - вимірюється при поперечному скануванні
плоду на рівні 4-х камер серця (у мм).
   3. Окружність - вимірюється за допомогою електронного маркера
або по формулі:
   ОГ=(Д1+Д2)*1.57,
   де Д1 - переднє-задній  розмір;
    Д2 - поперечний  розмір.
   Гіпоплазія грудної клітини - зменшення розмірів  грудної
клітки; гідроторакс - накопичення рідини у плевральній порожнині;
діафрагмальна кила - виявлення дефекту діафрагми,  наявність
органів  черевної  порожнини  у  грудній клітині; деформація
(необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Досліждення легенів".
   Кісти легенів  розмір  у  мм;  ізольовані  чи множинні;
кальцифікати (необхідне підкреслити).
   1. Висота,  розмір  у  мм.  Гіпоплазія  (як  що  треба
підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження серця".
   Ектопія серця - розташування його за межами грудної клітини -
шийна, абдомінальна, екстрастернальна ектопія; декстракардія -
розташування серця справа, частіше зустрічається при обратному
розташуванні всіх внутрішніх органів, значно рідше як ізольована
вада;  пухлини серця - рабдоміома - новоутворення середньої
ехогенності, розташоване у лівому шлуночку  та  міжшлунковій
перетинці;  гідроперикард  -  накопичення рідини в перикарді
(необхідне підкреслити).
   1. Кількість камер серця - вказати кількість. ДМПП (дефект
міжпередсердної перетинки) - розмір дефекту у мм; ДМШП (дефект
міжшлуночкової перетинки) - розмір дефекту у мм; фіброеластоз
ендокарда - гіперплазія та гіаліноз сполучної тканини в ендокарді,
частіше спостерігається у лівому шлуночку із зменшенням його
порожнини; трьохкамерне серце -  відсутність  міжпередсердної
перетинки (необхідне підкреслити).
   2. Поздовжній розмір - у мм.
   3. Поперечний розмір - у мм.
   4. Окружність - у мм. Кардіомегалія - збільшення розмірів
серця; Гіпоплазія правого серця - виявлення значної диспропорції
між розмірами шлуночків серця (значне зменшення правого шлуночка і
збільшення лівого); гіпоплазія лівого серця - виявлення значної
диспропорції між розмірами шлуночків серця (значне зменшення
лівого шлуночка і збільшення правого); асиметрія відділів серця
(необхідне підкреслити).
   5. Частота серцевих скорочень - вказати кількість ударів у 1
хвилину. Нормальна частота; брадіаритмія - вказати кількість
ударів за 1 хвилину, тахіаритмія - вказати кількість ударів за 1
хвилину (необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження Аорти".
   1. Діаметр у основі - у мм.
   2. Діаметр грудного відділу - у мм.
   3. Діаметр черевного відділу - у мм.
   Стеноз аорти - звуження на рівні клапанів або вихідного
відділу лівого шлуночка (підкреслити, як що треба).
 
   Підрозділ "Дослідження животу".
   Асцит - накопичення рідини у черевній порожнині; гастросхіз -
дефект передньої черевної стінки з евентрацією органів черевної
порожнини, аномалія розвитку стебла тіла - відсутність пупочного
кільця та пуповини; синдром "prune-belly" - недостатність м'язів
передньої брюшної стінки, обструкція сечовидільних шляхів та
крипторхізм; кіста черевної порожнини - розмір у мм  (необхідне
підкреслити).
   1. Переднє-задній  розмір  - вимірюється при поперечному
скануванні плоду на рівні пупочної вени (у мм).
   2. Поперечний розмір - вимірюється при поперечному скануванні
плоду на рівні пупочної вени (мм).
   3. Окружність - вимірюється за допомогою електронного маркера
або по формулі:
   ОГ=(Д1+Д2)*1.57,
   де Д1 - переднє-задній розмір;
    Д2 - поперечний розмір живота.
   4. Діаметр пупочного кільця - у мм. Омфалоцеле - грижа
пупочного кільця (підкреслити, як що треба).
   5. Діаметр пупочної вени - у мм.
   6. Діаметр  пуповини  -  у  мм. Гіпоплазія, гіперплазія
(необхідне підкреслити).
   7. Кількість судин пуповини (вказати число). Аплазія артерії,
гіпоплазія артерії (необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження печінки".
   1. Поздовжній розмір - розмір у  мм  при  поздовжньому
скануванні плоду.
   2. Поперечний розмір - розмір у мм при поперечному скануванні
плоду.
   Кальцифікати - розміри у мм; кіста - розмір у мм; гемангіома
описати розмір та структуру; гепатомегалія - збільшення розмірів
печінки (необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження шлунку"
   1. Поздовжній розмір - розміри у мм.
   2. Поперечний розмір - розміри у мм.
   Відсутність ехотіні;  ехогенність  ендотелія - нормальна,
підвищена, висока; симптом "doublе-bubble" - виявляється при
атрезії  12-палої кишки при одночасному поширенні шлунка та
проксимального відділу 12-палої кишки (необхідне підкреслити).
   Атрезія стравоходу  - відсутність отвору у стравоході у
результаті заміщення його  частини  тяжем;  гастромегалія  -
збільшення розмірів шлунка; гіпоплазія шлунку - недорозвинення
шлунку; Пілоростеноз - звуження  отвору  пілоричного  каналу
внаслідок гіпертрофії м'язових волокон воротаря; атрезія 12-палої
кишки - відсутність отвору в 12-палій кишці, пов'язана з наявністю
мембрани; заміщення частини кишки тяжем (необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження кишечнику".
   1. Діаметр тонкої кишки - указати розмір у мм. Ехогенність
ендотелія - нормальна, підвищена, висока (необхідне підкреслити).
   Атрезія тонкої кишки - відсутність отвору у тонкій кишці.
Види: мембранозна, ізольовані сліпі кінці - вільні або поєднані
тяжем; атрезія 12-палої кишки - відсутність отвору в 12-палій
кишці, пов'язана з наявністю мембрани; заміщення частини кишки
тяжем (необхідне підкреслити).
   2. Діаметр товстої кишки - указати розмір у мм. Ехогенність
ендотелія - нормальна, підвищена, висока (необхідне підкреслити).
   Атрезія товстої кишки - див. атрезію тонкої кишки; атрезія
ануса - відсутність анального отвору; хвороба Гіршпрунга  -
мегаколон, поширення товстої кишки (необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження нирок та сечовидільної системи".
   (Заповнюється окремо для лівих та правих органів).
   1. Поздовжній розмір - у мм при поздовжньому скануванні
плоду.
   2. Поперечний розмір - у мм при поперечному скануванні плоду.
   3. Переднє-задній розмір - у мм при поздовжньому скануванні
плоду.
   Кальцифікати (підкреслити, як що треба).
   Агенезія - повна відсутність нирок; мультикістоз - множинні
кісти нирок, однобічний  або  двобічний  процес;  полікістоз
інфантильного типу (дрібнокістозна нирка) - двостороннє ураження
нирок; характеризується дифузним розширенням  нефрона,  нирки
збільшені, поверхня їхня рівна, кісти маленькі, з радіарною
орієнтацією,  щільно  розташовані,  завжди  поєднуються  з
проліферацією або кістами жовчних протоків; полікістоз дорослого
типу (крупнокістозна нирка) - нирки збільшені, їхня поверхня
бугриста, кісти різного розміру, частіше крупні, розташовані на
різних рівнях нефрона, процес двобічний; пухлини; дисплазія -
наявність у нирках персистуючих ; ембріональних структур, може
бути кістозною або просто; гіпоплазія - зменшення розмірів нирки
при збереженні нормальної будови і кількості нефронів на одиниці
площини, нефромегалія - збільшення розмірів нирки. (Необхідне
підкреслити).
   4. Чашково-мисковий комплекс:
   а) поздовжній розмір - розмір у мм,
   б) поперечний розмір - розмір у мм,
   в) переднє-задній розмір - розмір у мм.
   Ехогенність ЧМК - нормальна, підвищена, висока (необхідне
підкреслити).
   Пієлоектазія - поширення миски; гідронефроз (водянка нирки) -
значне поширення миски, чашечок, атрофія паренхими, вторинна вада,
обумовлена обструкцією сечових шляхів. (Необхідне підкреслити).
   5. Сечовид - розмір у мм.
   Мегауретер (нервово-м'язова   дисплазія   січоводу)   -
характеризується збільшенням довжини, діаметру та хвилястистю
сечоводу. (Підкреслити як що треба).
   6. Сечовий міхур - розмір у мм.
   Наявність перетинки;  відсутність  ехотіні; ехогенність -
нормальна, підвищена, висока (необхідне підкреслити).
   Атрезія; екстрофія сечового міхура - щілина сечового міхура і
передньої черевної стінки; задня стінка випинається крізь дефект у
черевневих м'язах назовні; мегацистіс - великий сечовий міхур.
(Необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження статевих органів".
   1. Стать плоду - жіноча, чоловіча (підкреслити). Нормальні,
аномальні (підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження кінцівок".
   (Заповнюється окремо для лівих та правих кінцівок).
   1. Лопатка (довжина) - розмір у мм.
   Гіпоплазія -  зменшення розмірів; аплазія - відсутність.
(Необхідне підкреслити).
   2. Плече.
   Довжина - розмір у мм.
   Діаметр - розмір у мм.
   Вкорочення; деформація;  переломи;  асиметрія.  (Необхідне
підкреслити).
   3. Передпліччя.
   Довжина ліктьової кістки - розмір в мм.
   Довжина променевої кістки - розмір в мм.
   Діаметр передпліччя - розмір в мм.
   Вкорочення;  деформація;  переломи;  асиметрія;  синостоз
променевозап'ястного суглобу - повне або часткове нерозділення
кісток. (Необхідне підкреслити).
   4. Кисть.
   Кількість пальців - число.
   Флексорна установка; деформація; контрактура; олігодактилія -
аплазія одного або більше пальців з вказанням відсутнього пальця;
полідактилія - збільшення кількості пальців (м.б. постаксіальна,
преаксіальна); брахідактилія - вкорочення пальців; ектродактилія -
розщеплення по типу клешні. (Необхідне підкреслити).
   5. Стегно.
   Довжина - розмір у мм.
   Діаметр - розмір у мм.
   Вкорочення;  деформація; переломи; асиметрія.  (Необхідне
підкреслити).
   6. Гомілка.
   Довжина великої гомілкової кістки - розмір у мм.
   Довжина малої гомілкової кістки - розмір у мм.
   Діаметр - розмір у мм.
   Вкорочення; деформація;  асиметрія;  переломи.  (Необхідне
підкреслити).
   7. Стопа.
   Довжина - розмір у мм.
   Кількість пальців - вказати число.
   Олігодактилія, полідактилія; ектродактилія; стопа-"качалка" -
плоска ступня з випнутою п'яткою; клишоногість; контрактура.
(Необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження плаценти".
   1. Розташування - по передній, задній поверхні матки; біля
дна; низьке. (Необхідне підкреслити).
   2. Товщина - розмір у мм.
   Гіпоплазія; гіперплазія; набряк. (Необхідне підкреслити).
   3. Ступінь зрілості - I, II, III. (Необхідне підкреслити).
   Гемангіома - вказати розмір, локалізацію.
   Кальцифікати; кісти - вказати розмір, локалізацію.
   Розширення міжворсинчастих  просторів  -  вказати розмір;
розширення синусів базальних вен; висока ехогенність; незрілість.
(Необхідне підкреслити).
 
   Підрозділ "Дослідження навколоплідних вод".
   Висота стовпа - розмір в мм.
   Нормальна кількість;   полігідрамніон;   олігогідрамніон;
агідрамніон; підвищена ехогенність вод. (Необхідне підкреслити).
 
   У підрозділі  "Додаткова  інформація"  при  необхідністі
оцінюється стан стінок матки.
   В  результаті анатомічного  скринінгу  виноситься  повне
заключення, в якому повинно бути відображено термін вагітності;
кількість плодів; виявлені ускладнення вагітності та всі виявленні
порушення у розвитку плоду; виноситься передбачуваний діагноз.
   Карта обліку ультразвукового дослідження вагітної (перший
рівень дослідження) повинна бути підписана лікарем, який проводив
дослідження, з указанням його прізвища, ім'я та по батькові.
 
                     Додаток N 2
                     до наказу Міністерства
                     охорони здоров'я України
                     від 18.05.98 р. N 124
 
             ----------------------------------------
             ¦Код форми за ЗКУД  _ _ _ _ _ _ _ _  ¦
             ¦Код закладу за ЗКПО _ _ _ _ _ _    ¦
             ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------
¦Міністерство охорони ¦     ¦Медична документація      ¦
¦здоров'я України   ¦     ¦Форма N            ¦
¦---------------------+----------¦Затверджено наказом МОЗ України¦
¦Найменування закладу ¦     ¦N    від          ¦
------------------------------------------------------------------
    Карта обліку ультразвукового дослідження вагітної
       (другий та третій рівень дослідження)
------------------------------------------------------------------
¦Огляд       ¦    I   ¦   II   ¦   III   ¦
¦-------------------+--------------+--------------+--------------¦
¦Дата огляду    ¦       ¦       ¦       ¦
¦-------------------+--------------+--------------+--------------¦
¦Установа, яка про- ¦       ¦       ¦       ¦
¦водить дослідження ¦       ¦       ¦       ¦
¦-------------------+--------------+--------------+--------------¦
¦Реєстраційний номер¦       ¦       ¦       ¦
¦-------------------+--------------+--------------+--------------¦
¦Установа, яка   ¦       ¦       ¦       ¦
¦направила на    ¦       ¦       ¦       ¦
¦консультацію    ¦       ¦       ¦       ¦
¦-------------------+--------------+--------------+--------------¦
¦Привід для     ¦       ¦       ¦       ¦
¦дослідження    ¦       ¦       ¦       ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦Прізвище, ім'я   ¦                      ¦
¦та батькові    ¦                      ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦Вік        ¦       ¦       ¦       ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦Домашня адреса   ¦                      ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦Дата останньої   ¦                      ¦
¦менструації    ¦                      ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦Паритет      ¦                      ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦Гестаційний термін ¦                      ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦Вірогідна дата   ¦                      ¦
¦пологів      ¦                      ¦
------------------------------------------------------------------
 
       Карта розвитку внутрішньоутробного плоду
 
         1. Загальне дослідження плоду
------------------------------------------------------------------
¦   ¦             ¦       Огляд       ¦
¦ N  ¦   Дослідження плоду  ¦--------------------------------¦
¦   ¦             ¦   I  ¦  II  ¦  III  ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦ А ¦      Б      ¦   В  ¦  Г   ¦  Д   ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.1 ¦Кількість плодів     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.2 ¦Положення        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.3 ¦Передлежання       ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.4 ¦Позиція         ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------¦----------+----------+----------¦
¦1.5 ¦Вид           ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.6 ¦Рухова активність    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.7 ¦Дихальні рухи      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.8 ¦М'язовий тонус      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.9 ¦Куприково-тім'яний розмір¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.10 ¦Довжина тулуба      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.1 1¦Маса плоду        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.12 ¦Набряк плоду       ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.13 ¦При багатоплідді:    ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦наявність амніотичної  ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦перетинки        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.14 ¦Рівні розвитку плодів:  ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦однаковий;        ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦різний          ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.15 ¦Взаємне розміщення    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦1.16 ¦Близнята, що зрослися  ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           2. Дослідження голови
------------------------------------------------------------------
¦2.1 ¦Біпарієтальний діаметр  ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.2 ¦Лобно-потиличний діаметр ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.3 ¦Окружність        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.4 ¦Товщина кісток черепа  ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.5 ¦Черепний дізостоз    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.6 ¦Форма черепу:      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.7 ¦       Брахіцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.8 ¦      Доліхоцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.9 ¦      Голова-"лимон"¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.10 ¦      Тригоноцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.11 ¦       Скафоцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.12 ¦       Макроцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.13 ¦       Мікроцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.14 ¦     Лоб, що виступає¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.15 ¦ Деформація кісток черепа¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.16 ¦   Дефект кісток черепа¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦2.17 ¦   Наявність 3 тім'ячка¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
            3. Дослідження мозку
------------------------------------------------------------------
¦3.1 ¦       Аненцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦3.2 ¦       Енцефалоцеле¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦3.3 ¦       Екзенцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦3.4 ¦       Поренцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦3.5 ¦    Голопрозенцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦3.6 ¦      Iніоненцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦3.7 ¦Внутрішньочерепні пухлини¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦3.8 ¦ Дезорганізація структур¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
       4. Дослідження шлуночків головного мозку
------------------------------------------------------------------
¦4.1 ¦Розмір тіла бокового   ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦шлуночка         ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.2 ¦Розмір лобних рогів   ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.3 ¦Розмір задніх рогів   ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.4 ¦Шлуночково-півкулевий  ¦більше 0.5¦більше 0.5¦більше 0.5¦
¦   ¦індекс          ¦менше 0.5 ¦менше 0.5 ¦менше 0.5 ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.5 ¦Розмір великої цистерни ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦головного мозку     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.6 ¦       Гідроцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.7 ¦     Гідраненцефалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.8 ¦  Кальцифікати головного¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦          мозку¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.9 ¦  Кіста задньої черепної¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦           ямки¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.10 ¦       Ехогенність¦підвищена,¦підвищена,¦підвищена,¦
¦   ¦  вентрикулярної стінки¦висока,  ¦висока,  ¦висока,  ¦
¦   ¦             ¦нормальна ¦нормальна ¦нормальна ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.11 ¦Кіста судинного сплетіння¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦             ¦одно- чи ¦одно- чи ¦одно- чи ¦
¦   ¦             ¦двосторон.¦двосторон.¦двосторон.¦
¦   ¦             ¦множинна ¦множинна ¦множинна ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦4.12 ¦    Папілома судинного¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦        сплетіння¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
         5. Дослідження мозолистого тіла
------------------------------------------------------------------
¦5.1 ¦Порожнина прозорої    ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦перетинки        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦5.2 ¦Агенезія мозолистого тіла¦так, ні  ¦так, ні  ¦так, ні  ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦5.3 ¦  Гіпоплазія мозолистого¦так, ні  ¦так, ні  ¦так, ні  ¦
¦   ¦           тіла¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
           6. Дослідження мозочку
------------------------------------------------------------------
¦6.1 ¦Міжпівкульний розмір   ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦6.2 ¦Гіпоплазія черв'я мозочка¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦6.3 ¦    Гіпоплазія мозочка¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦6.4 ¦     Аплазія мозочка¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦6.5 ¦     Мозочок-"банан"¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
         7. Дослідження шиї та потилиці
------------------------------------------------------------------
¦7.1 ¦Ширина шийної сладки   ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦7.2 ¦Довжина шиї       ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦7.3 ¦Комірцевий простір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦7.4 ¦         Тератома¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦7.5 ¦       Лімфангіома¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦7.6 ¦        Птеригіум¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           8. Дослідження обличчя
------------------------------------------------------------------
¦8.1 ¦Iнтраорбітальний розмір ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.2 ¦Екстраорбітальний розмір ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.3 ¦      Гіпертелоризм¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.4 ¦       Гіпотелоризм¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.5 ¦       Анофтальмія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.6 ¦         Циклопія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.7 ¦        Екзофтальм¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.8 ¦         Буфтальм¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.9 ¦      Мікрофтальмія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.10 ¦Розріз очей:       ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦8.10.1. нормальний    ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦-------------------------+----------+----------+----------¦
¦   ¦8.10.2. монголоїдний   ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦-------------------------+----------+----------+----------¦
¦   ¦8.10.3. антимонголоїдний ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.11 ¦         Пухлини¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.12 ¦Ніс           ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.13 ¦Перенісся        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.14 ¦          Арінія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.15 ¦        Пробосциз¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.16 ¦Довжина фільтра     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.17 ¦Неперервність лінії   ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦верхньої губи      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.18 ¦  Щілина верхньої губи/¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦        піднебіння¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.19 ¦     Серединна щілина¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.20 ¦       Макростомія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.21 ¦       Мікростомія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.22 ¦       Макроглосія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.23 ¦        Мікрогенія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.24 ¦       Мікрогнатія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.25 ¦        Прогнатія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.26 ¦Вушні раковини      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.27 ¦Розміщення        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.28 ¦          Анотія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦8.29 ¦       Дизморфічні¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           9. Дослідження хребту
------------------------------------------------------------------
¦9.1 ¦Хребет          ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦9.2 ¦         Рахісхиз¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦9.3 ¦    Спинномозкова кила¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦9.4 ¦     Тератома куприка¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦9.5 ¦        Деформація¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
         10. Дослідження грудної клітини
------------------------------------------------------------------
¦10.1 ¦Переднє-задній розмір  ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦10.2 ¦Поперечний розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦10.3 ¦Окружність        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦10.4 ¦Гіпоплазія грудної    ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦клітини         ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦10.5 ¦       Гідроторакс¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦10.6 ¦   Діафрагмальна  кила¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦10.7 ¦        Деформація¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦10.8 ¦        Асиметрія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           11. Дослідження легень
------------------------------------------------------------------
¦11.1 ¦Висота          ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦11.2 ¦       Кісти легень¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦11.3 ¦    Ступінь дозрівання¦I, II, III¦I, II, III¦I, II, III¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦11.4 ¦        Гіпоплазія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           12. Дослідження аорти
------------------------------------------------------------------
¦12.1 ¦Діаметр в основі     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦12.2 ¦Діаметр грудного відділу ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦12.3 ¦Діаметр черевного відділу¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦12.4 ¦       Стеноз аорти¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦12.5 ¦     Коарктація аорти¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦12.6 ¦       Транспозиція¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦   магістральних судин¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
        13. Дослідження легеневої артерії
------------------------------------------------------------------
¦13.1 ¦Діаметр в основі     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦13.2 ¦          Стеноз¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           14. Дослідження серця
------------------------------------------------------------------
¦14.1 ¦Поздовжній розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.2 ¦Поперечний розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.3 ¦Окружність        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.4 ¦Товщина міокарда правого ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦шлуночка         ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.5 ¦Товщина міокарда лівого ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦шлуночка         ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.6 ¦Товщина міжпередсердної ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦перетинки        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.7 ¦Товщина міжшлуночкової  ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦перетинки        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.8 ¦Праве передсердя:    ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦14.8.1. довжина     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦-------------------------+----------+----------+----------¦
¦   ¦14.8.2. ширина      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.9 ¦Ліве передсердя:     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦14.9.1. довжина     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦-------------------------+----------+----------+----------¦
¦   ¦14.9.2. ширина      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.10¦Правий шлуночок:     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦14.10.1. довжина     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦-------------------------+----------+----------+----------¦
¦   ¦14.10.2. ширина     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.11¦Лівий шлуночок:     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦14.11.1. довжина     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦-------------------------+----------+----------+----------¦
¦   ¦14.11.2. ширина     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.12¦Кількість камер серця  ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.13¦Частота серцевих     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦скорочень        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.14¦      Кардіомегалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.15¦ Гіпоплазія правого серця¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.16¦ Гіпоплазія лівого серця¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.17¦           ДМПП¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.18¦           ДМШП¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.19¦      Ектопія серця¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.20¦      Декстракардія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.21¦ Фіброеластоз ендокарда¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.22¦      Пухлини серця¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.23¦      Гідроперикард¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.24¦   Трьохкамерне серце¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.25¦ Асиметрія відділів серця¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.26¦       Брадіаритмія¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.27¦       Тахіаритмія¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦14.28¦      Екстрасистолія¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦15  ¦Аномалії         ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦екстракардіальних судин ¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
           16. Дослідження животу
------------------------------------------------------------------
¦16.1 ¦Переднє-задній розмір  ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.2 ¦Поперечний розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.3 ¦Окружність        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.4 ¦Діаметр пупочного кільця ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.5 ¦Діаметр пупочної вени  ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.6 ¦          Асцит¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.7 ¦        Омфалоцеле¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.8 ¦        Гастросхіз¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.9 ¦ Аномалія розвитку стебла¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦           тіла¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.10¦  Синдром "prune-belly"¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦16.11¦ Кіста черевної перетини¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           Шлунково-кишковий тракт
 
          17. Дослідження стравоходу
------------------------------------------------------------------
¦17.1 ¦    Атрезія стравоходу¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           18. Дослідження шлунку
------------------------------------------------------------------
¦18.1 ¦Поздовжній розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦18.2 ¦Поперечний розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦18.3 ¦Переднє-задній розмір  ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦18.4 ¦      Гастромегалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦18.5 ¦    Гіпоплазія шлунку¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦18.6 ¦ Симптом "double-bubble"¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦18.7 ¦  Ехогенність ендотелія¦нормальна,¦нормальна,¦нормальна,¦
¦   ¦             ¦підвищена,¦підвищена,¦підвищена,¦
¦   ¦             ¦висока,  ¦висока,  ¦висока,  ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦18.8 ¦       Пілоростеноз¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦18.9 ¦   Відсутність ехотіні¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
          19. Дослідження кишечнику
------------------------------------------------------------------
¦19.1 ¦Діаметр тонкої кишки   ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦19.2 ¦Діаметр товстої кишки  ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦19.3 ¦ Атрезія дванадцятипалої¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦          кишки¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦19.4 ¦   Атрезія тонкої кишки¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦19.5 ¦  Атрезія товстої кишки¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦19.6 ¦      Атрезія ануса¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦19.7 ¦    Хвороба Гіршпрунга¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦19.8 ¦    Внутрішньоутробний¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦        перитоніт¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦19.9 ¦     Ентерична кіста¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦19.10¦  Ехогенність ендотелія¦нормальна,¦нормальна,¦нормальна,¦
¦   ¦             ¦підвищена,¦підвищена,¦підвищена,¦
¦   ¦             ¦висока,  ¦висока,  ¦висока,  ¦
------------------------------------------------------------------
 
           20. Дослідження печінки
------------------------------------------------------------------
¦20.1 ¦Поздовжній розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦20.2 ¦Поперечний розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦20.3 ¦Передньо-задній розмір  ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦20.4 ¦      Гепатомегалія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦20.5 ¦       Кальцифікати¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦20.6 ¦          Кіста¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦20.7 ¦        Гемангіома¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
         21. Дослідження жовчного міхура
------------------------------------------------------------------
¦21.1 ¦Поздовжній розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦21.2 ¦Поперечний розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦21.3 ¦Форма          ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦21.4 ¦  Наявність конкрементів¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦21.5 ¦   Відсутність ехотіні¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦21.6 ¦  Підвищена ехогенність¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦          стінки¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
           22. Дослідження нирок
                 ліва права ліва права ліва права
------------------------------------------------------------------
¦22.1 ¦Поздовжній розмір    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.2 ¦Поперечний розмір    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.3 ¦Передньо-задній розмір  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.4 ¦Чашково-мисковий     ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦   ¦комплекс:        ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦   ¦22.4.1. поздовжній розмір¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦   ¦-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦   ¦22.4.2. поперечний розмір¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦   ¦-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦   ¦22.4.3. передньо-задній ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦   ¦розмір          ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.5 ¦Діаметр сечоводу     ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.6 ¦       Пієлоектазія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.7 ¦       Гідронефроз¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.8 ¦        Мегауретер¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.9 ¦         Агенезія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.10¦       Мультікістоз¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.11¦ Полікістоз інфантильного¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦           типу¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.12¦Полікістоз дорослого типу¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.13¦         Пухлини¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.14¦        Дисплазія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.15¦        Гіпоплазія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.16¦       Нефромегалія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.17¦       Кальцифікати¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦22.18¦Підвищена ехогенність ЧМК¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
         23. Дослідження сечового міхура
------------------------------------------------------------------
¦23.1 ¦Поздовжній розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦23.2 ¦Поперечний розмір    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦23.3 ¦         Атрезія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦23.4 ¦   Наявність перетинки¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦23.5 ¦Екстрофія сечового міхура¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦23.6 ¦       Мегалоцистіс¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
         24. Дослідження статевих органів
------------------------------------------------------------------
¦24.1 ¦Стать плоду       ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦24.1.1. жіноча      ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦-------------------------+----------+----------+----------¦
¦   ¦24.1.2. чоловіча     ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦24.2 ¦        Гідроцеле¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦24.3 ¦        Гіпоспадія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦24.4 ¦      Кіста яєчника¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦24.5 ¦       Крипторхізм¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦24.6 ¦    Гіпоплазія мошонки¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦24.7 ¦   Гіпоплазія статевого¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦          члена¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦24.8 ¦   Набряк статевих губ¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦24.9 ¦    Недиференційовані¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦        геніталії¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
           25. Дослідження лопатки
                 ліва права ліва права ліва права
------------------------------------------------------------------
¦25.1 ¦Поздовжній розмір    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦25.2 ¦Поперечний розмір    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦25.3 ¦        Гіпоплазія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦25.4 ¦         Аплазія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           26. Дослідження плеча
                 ліве праве ліве праве ліве праве
------------------------------------------------------------------
¦26.1 ¦Довжина         ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦26.2 ¦Діаметр         ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦26.3 ¦        Вкорочення¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦26.4 ¦        Деформація¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦26.5 ¦         Переломи¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦26.6 ¦        Асиметрія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦26.7 ¦    Потоншення кістки¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦26.8 ¦         Редукція¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
          27. Дослідження передпліччя
                 ліве праве ліве праве ліве праве
------------------------------------------------------------------
¦27.1 ¦Довжина ліктьової кістки ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.2 ¦Довжина променевої кістки¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.3 ¦Діаметр передпліччя   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.4 ¦        Вкорочення¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.5 ¦        Деформація¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.6 ¦Аплазія променевої кістки¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.7 ¦  Гіпоплазія променевої¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦          кістки¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.8 ¦         Переломи¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.9 ¦        Асиметрія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.10¦   Сіностоз променево-¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦   зап'ястного суглобу¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.11¦    Потоншення кістки¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦27.12¦         Редукція¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           28. Дослідження кисті
                 ліва права ліва права ліва права
------------------------------------------------------------------
¦28.1 ¦Ширина кисті       ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.2 ¦Кількість пальців    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.3 ¦   Флексорна установка¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.4 ¦        Деформація¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.5 ¦       Контрактура¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.6 ¦      Олігодактилія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.7 ¦       Полідактилія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.8 ¦       Iзодактилія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.9 ¦      Брахідактилія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.10¦      Ектродактилія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦28.11¦         Редукція¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           29. Дослідження стегна
                 ліве праве ліве праве ліве праве
------------------------------------------------------------------
¦29.1 ¦Довжина         ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦29.2 ¦Діаметр         ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦29.3 ¦        Вкорочення¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦29.4 ¦        Деформація¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦29.5 ¦         Переломи¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦29.6 ¦        Асиметрія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦29.7 ¦    Потоншення кістки¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦29.8 ¦         Редукція¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           30. Дослідження гомілки
                 ліва права ліва права ліва права
------------------------------------------------------------------
¦30.1 ¦Довжина великої     ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦   ¦гомілкової кістки    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦30.2 ¦Довжина малої      ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦   ¦гомілкової кістки    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦30.3 ¦Діаметр         ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦   ¦             ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦30.4 ¦        Вкорочення¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦30.5 ¦        Деформація¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦30.6 ¦        Асиметрія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦30.7 ¦         Переломи¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦30.8 ¦    Потоншення кістки¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦30.9 ¦         Редукція¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           31. Дослідження стопи
                 ліве праве ліве праве ліве праве
------------------------------------------------------------------
¦31.1 ¦Довжина         ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.2 ¦Кількість пальців    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.3 ¦      Олігодактилія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.4 ¦       Полідактилія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.5 ¦      Ектродактилія¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.6 ¦   Сандалевидна щілина¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.7 ¦     Стопа-"качалка"¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.8 ¦       Клишоногість¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.9 ¦       Контрактура¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.10¦        Деформація¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
¦-----+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----¦
¦31.11¦         Редукція¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦так,¦ так,¦
¦   ¦             ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦ ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
        32. Синдром затримки розвитку плоду
------------------------------------------------------------------
¦32.1 ¦Форма:          ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦32.1.1. симетрична    ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦-------------------------+----------+----------+----------¦
¦   ¦32.1.2. асиметрична   ¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
           33. Дослідження пуповини
------------------------------------------------------------------
¦33.1 ¦Діаметр         ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦33.2 ¦Кількість судин     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦33.3 ¦        Гіпоплазія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦33.4 ¦       Гіперплазія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦33.5 ¦     Аплазія артерії¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦33.6 ¦         Обвиття¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦33.7 ¦          Кіста¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
           34. Дослідження плаценти
------------------------------------------------------------------
¦34.1 ¦Розміщення        ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.2 ¦Товщина         ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.3 ¦Ступінь дозрівання    ¦I, II, III¦I, II, III¦I, II, III¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.4 ¦        Гіпоплазія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.5 ¦       Гіперплазія¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.6 ¦        Гемангіома¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.7 ¦       Кальцифікати¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.8 ¦          Кісти¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.9 ¦    Міхурцевий занесок¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.10¦Розширення міжворсинчатих¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦        просторів¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.11¦          Набряк¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.12¦    Розширення синусів¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦   ¦      базальних вен¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.13¦    Висока ехогенність¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.14¦        Незрілість¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦34.15¦    Авільозні простори¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
        35. Дослідження навколоплідних вод
------------------------------------------------------------------
¦35.1 ¦Висота стовпа      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦35.2 ¦      Полігідрамніон¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦35.3 ¦     Олігогідрамніон¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦35.4 ¦       Агідрамніон¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
¦-----+-------------------------+----------+----------+----------¦
¦35.5 ¦  Підвищена ехогенність¦ так, ні ¦ так, ні ¦ так, ні ¦
------------------------------------------------------------------
 
              ЗАКЛЮЧЕННЯ
     I           II          III
------------------------------------------------------------------
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
------------------------------------------------------------------
 
              РЕКОМЕНДАЦIЇ
     I           II          III
------------------------------------------------------------------
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
------------------------------------------------------------------
 
           РЕЗУЛЬТАТИ ВАГIТНОСТI
     I           II          III
------------------------------------------------------------------
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
------------------------------------------------------------------
 
            ВЕРИФIКАЦIЯ ДIАГНОЗУ
     I           II          III
------------------------------------------------------------------
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
------------------------------------------------------------------
 
 ЛIКАР        ЛIКАР         ЛIКАР
 
 
       Iнструкція по заповненню карти обліку
        ультразвукового дослідження вагітної
       (другий та третій рівень дослідження)
 
   При підозрі  на  вродженні  вади розвитку плоду вагітну
консультує спеціаліст з пренатальної ультразвукової діагностики в
центрах пренатальної діагностики або діагностичних центрах. Третій
етап  ультразвукової  діагностики  здійснюється  на  рівні
медико-генетичних  центрів.
   Карта обліку ультразвукового дослідження вагітної (другий та
третій рівень дослідження) повинна бути заповнена лікарем, який
проводить дослідження. Дана карта розрахована на три огляди в
динамиці. Результати оглядів заповнюються відповідно у I, II та
III. На титульній сторонці у відповідних стовпчиках потрібно
вказати дати огляду; установу, яка проводить дане дослідження;
реєстраційний номер карти; назву установи, яка направила на
консультацію вагітної; привід для дослідження; прізвище, ім'я та
батькові вагітної; її вік; домашню адресу;  дату  останньої
менструації;  паритет;  гестаційний  термін даної вагітності;
вірогідну дату пологів.
   У карті  розвитку  внутрішньоутробного  плоду записуються
результати та їх оцінка при загальному дослідженні плоду та
дослідженні окремих органів та систем. У стовпчику А - номер за
рахунком; у стовпчику Б - назва систем або органів дослідження
яких проводиться; у стовпчики В, Г та Д вносяться результати
досліджень та їх оцінка. Всі проведені виміри записуються у
міліметрах, маса плоду у грамах, при якісних характеристиках плоду
та їх оцінці у відповідних графах підкреслюється необхідне (так,
ні).
   При багатоплідній вагітності дана карта заповнюється  на
кожного  із  плодів  окремо.  Оцінка  кількісних результатів
дослідження органів плоду проводиться за допомогою регіональних
номограм (50-й перцентіль в динаміці вагітності).
 
   1. "Загальне дослідження плоду".
   1.1. Кількість плодів - один, два, три.
   1.2. Положення - поздовжнє, поперечне, косе.
   1.3. Передлежання - головне, тазове.
   1.4. Позиція - I, II.
   1.5. Вид - передній, задній.
   1.6. Рухова активність - нормальна, знижена, підвищена.
   1.7. Дихальні рухи - нормальні, знижені, підвищені, по типу
гикавки.
   1.8. М'язовий тонус - нормальний, знижений, підвищений.
   1.9. Куприково-тім'яний розмір - відстань від куприка до
тім'я у мм.
   1.10. Довжина тулуба - у мм.
   1.11. Маса плоду - у г.
   1.12. Набряк плоду - так/ні.
   1.13. При багатоплідді: наявність амніотичної перетинки -
так/ні.
   1.14. Рівні розвитку плодів:
      однаковий - так/ні,
      різний - так/ні.
   1.15. Взаємне розміщення - відмітити положення кожного плоду.
   1.16. Близнята, що зрослися - так/ні.
 
   2. "Дослідження голови".
   2.1. Біпарієтальний діаметр - відстань від наружної поверхні
верхнього контуру до внутрішньої поверхні  нижнього  контуру
тім'яних кісток при аксіальній площині сканування (у мм).
   2.2. Лобно-потиличний діаметр -  відстань  від  наружної
поверхні лобної кістки при аксіальній площині сканування (у мм).
   2.3. Окружність у мм, обчислена за допомогою електронного
маркеру або по формулі:
   ОГ=(Д1+Д2)*1.57,
   де ОГ - окружність голівки;
    Д1 - біпарієтальний діаметр;
    Д2 - лобно-потиличний діаметр.
   2.4. Товщина кісток черепу у мм.
   2.5. Черепний дізостоз у мм.
   2.6. Форма черепу:
   2.7. Брахіцефалія - підвищення біпарієтального діаметру при
відносному зниженні лобно-потиличного діаметру (так/ні).
   2.8. Доліхоцефалія - подовжена форма черепу (так/ні).
   2.9. Голова-"лимон" - голова у формі лимону (так/ні).
   2.10. Тригоноцефалія - поширення черепу в потиличній та
звуження у лобній частині як результат передчасного зростання
фронтальної кістки (так/ні).
   2.11. Скафоцефалія - аномальне подовження та вузький череп як
результат  передчасного зростання сагітального шву з міцними
центрами осифікації по лінії шва.
   2.12. Макроцефалія - аномально збільшена голова (так/ні).
   2.13. Мікроцефалія - аномально зменшена голова із зменшенням
маси та розмірів головного мозку (так/ні).
   2.14. Лоб, що виступає - площина лоба нахилена вперед від
вертикальної площини (так/ні).
   2.15. Деформація кісток черепу - так/ні.
   2.16. Дефект кісток черепу - так/ні.
   2.17. Наявність 3 тім'ячка - так/ні.
 
   3. "Дослідження  мозку".
   3.1. Аненцефалія  -  відсутність  великого мозку, кісток
склепіння черепа та м'яких тканин (так/ні).
   3.2. Енцефалоцелє - килове випинання в області дефекту кісток
черепа (так/ні).
   3.3. Екзенцефалія  - відсутність кісток склепіння черепа
(акранія) та м'яких покровів голови, у результаті чого великі
півкулі розташовані відкрито на основі черепа у вигляді окремих
вузлів, вкритих м'якою мозковою оболонкою (так/ні).
   3.4. Поренцефалія - внутрішньочерепні кістозні порожнини, які
містять в собі спинномозкову рідину та поєднані чи не поєднані із
шлунковою  системою  мозку  та з субарахноїдальним простором
(так/ні).
   3.5. Голопрозенцефалія - складна аномалія, коли кінцевий
мозок не поділений на півкулі та має вигляд напівсфери. Його єдина
вентрикулярна  порожнина  відкрита  і  вільно  поєднується з
субарахноїдальним простором (так/ні).
   3.6. Iніонцефалія - відсутність частини або всієї потиличної
кістки із значним  поширенням  великого  потиличного  отвору
(ініон-потилиця), в результаті чого більша частина головного мозку
розташована в області задньої черепної ямки та частково  у
верхньому відділі хребетного каналу, хребці якого не мають дужок
та остистих відростків (так/ні).
   3.7. Внутрішньочерепні пухлини - так/ні.
3.7. Внутрішньочерепні пухлини - так/ні.
   3.8. Дезорганізація структур - так/ні.
 
   4. "Дослідження шлуночків головного мозку".
   4.1. Розмір тіла бокового шлуночка - у мм.
   4.2. Розмір лобних рогів - у мм.
   4.3. Розмір задніх рогів - у мм.
   4.4. Шлуночково-півкульний індекс - відношення ширини тіла
бокового шлуночка до половини біпарієтального розміру, виявленого
на тому ж рівні сканування (більше 0,5; меньше 0,5 - необхідне
підкреслити).
   4.5. Розмір великої цистерни головного мозку - у мм.
   4.6. Гідроцефалія  - вроджена водянка головного мозку -
надмірне накопичення у вентрикулярній системі або підпавутинному
просторі  спинномозкової  рідини, що сопроводжується атрофією
речовини мозку (так/ні).
   4.7. Гідраненцефалія - повна або майже повна відсутність
великих півкуль при цілості кісток склетіння черепа та м'яких
покровів голови; голова нормальних розмірів, порожнина черепа
заповнена спинномозковою рідиною (так/ні).
   4.8. Кальцифікати головного мозку - так/ні.
   4.9. Кіста задньої черепної ямки в мм.
   4.10. Ехогенність вентрикулярної стінки - висока, підвищена,
нормальна.
   4.11. Кіста судинного склетіння - діаметр в мм; одно- чи
двостороння; множинні.
   4.12. Папілома судинного сплетіння - розмір в мм.
 
   5. "Дослідження мозолистого тіла".
   5.1. Порожнина прозорої перетинки в мм.
   5.2. Агенезія мозолястого тіла - так/ні.
   5.3. Гіпоплазія мозолястого тіла - так/ні.
   Агенезія - це дефект розвитку або відсутність частини органу.
Гіпоплазія - вроджене недорозвинення органу, яка проявляється у
дефіциті маси або розмірів органу.
 
   6. "Дослідження мозочоку".
   6.1. Міжпівкульний розмір в мм - відстань між найбільш
віддаленими  крапками півкуль мозочку при аксіальній площині
сканування.
   6.2. Гіпоплазія черв'я мозочка - так/ні.
   6.3. Гіпоплазія мозочка - так/ні.
   6.4. Аплазія мозочка - так/ні.
   6.5. Мозочок-"банан" - мозочок, який вклинений у великій
потиличний отвір, і  який нагадує за формою банан (ультразвуковий
термін).
 
   7. "Дослідження шиї та потилиці".
   7.1. Ширина шийної складки - це ширина шкіри на шиї у мм при
аксіальній площині сканування.
   7.2. Довжина шиї - у мм.
   7.3. Комірцевий простір (розмір у мм) - це максимальна
величина  ехонегативної ділянки між шкірою плода та м'якими
тканинами, які оточують шийний відділ хребта при повздовжньому
скануванні плода.
   7.4. Тератома - пухлина з ембріональних клітин, розташована в
шийній області (розмір в мм), (так/ні).
   7.5. Лімфангіома  -  аномалія  лімфатичної  системи, яка
характеризується наявністю ізольованих множинних кіст  м'яких
тканин в області шиї (так/ні).
   7.6. Птерігіум - криловидні складки шиї (так/ні).
 
   8. "Дослідження обличчя".
   8.1. Iнтраорбітальний  розмір - відстань між внутрішніми
крапками контуру орбіт в мм.
   8.2. Естраорбітальний  розмір  -  відстань між наружними
крапками контуру орбіт в мм.
   8.3. Гіпертелоризм  - збільшена відстань між внутрішніми
краями орбіт (так/ні).
   8.4. Гіпотелоризм - зменшена відстань між внутрішніми краями
орбіт (так/ні).
   8.5. Анофтальмія - відсутність очних яблук (так/ні).
   8.6. Циклопія - наявність єдиного або "подвоєного" ока, тобто
двох очей в одній орбіті, яка розташована по середній лінії
(так/ні).
   8.7. Екзофтальм - аномальне витинання очних яблук (так/ні).
   8.8. Буфтальм - "бичачє" око, вроджена глаукома (так/ні).
   8.9. Мікрофтальмія - зменшення всіх розмірів очного яблука
(так/ні).
   8.10. Розріз  очей:
   8.10.1. нормальний (так/ні);
   8.10.2. монголоїдний  (так/ні);
   8.10.3. антимонголоїдний (так/ні).
   8.11. Пухлини (так/ні).
   8.12. Ніс - указати форму.
   8.13. Перенісся - нормальне, глибоке (записати).
   8.14. Арінія - відсутність носа (так/ні).
   8.15. Пробосциз - ніс у формі хобота (так/ні).
   8.16. Довжина фільтра - відстань між носом та верхньою губою
(розмір у мм).
   8.17. Неперервність лінії верхньої губи (так/ні).
   8.18. Щілина верхньої губи/піднебіння (так/ні).
   8.19. Серединна щілина (так/ні).
   8.20. Макростомія - аномально великий рот (так/ні).
   8.21. Мікростомія - аномально маленький рот (так/ні).
   8.22. Макроглосія - збільшення розмірів язика (так/ні).
   8.23. Мікрогенія - недорозвинення нижньої щелепи (так/ні).
   8.24. Мікрогнатія - недорозвинення верхньої щелепи (так/ні).
   8.25. Прогнатія - випинання верхньої щелепи уперед внаслідок
її надмірного розвитку (так/ні).
   8.26. Вушні раковини - вказати форму.
   8.27. Розміщення - вказати форму.
   8.28. Анотія - відсутність вушної раковини (так/ні).
   8.29. Дизморфічні (так/ні).
 
   9. "Дослідження хребту".
   9.1. Хребет - без змін, із змінами (вказати).
   9.2. Рахісхиз  - розміщення хребців з дефектом мозкових
оболонок та м'яких покровів (так/ні).
   9.3. Спинномозкова кила - розмір в мм (так/ні).
   9.4. Тератома куприка - розмір в мм (так/ні).
   9.5. Деформація - необхідно вказати, яка деформація, у якому
відділі хребта вона виявлена (так/ні).
 
   10. "Дослідження грудної клітини".
   10.1. Переднє-задній розмір - у мм.
   10.2. Поперечний розмір -  вимірюється  при  поперечному
скануванні плоду на рівні 4-х камер серця (у мм).
   10.3. Окружність - вимірюється за допомогою електронного
маркера або по формулі:
   ОГ=(Д1+Д2)*1.57,
   де Д1 - переднє-задній розмір;
    Д2 - поперечний розмір.
   10.4. Гіпоплазія грудної клітини - зменшення розмірів грудної
клітки (так/ні).
   10.5. Гідроторакс  -  накопичення  рідини  у плевральній
порожнині (так/ні).
   10.6. Діафрагмальна  кила - виявлення дефекту діафрагми,
наявність органів і черевної порожнини у грудній клітині (так/ні).
   10.7. Деформація - так/ні.
   10.8. Асиметрія - так/ні.
 
   11. "Дослідження легень".
   11.1. Висота - у мм.
   11.2. Кісти легенів - у мм; ізольовані чи множинні.
   11.3. Ступінь зрілості - I, II, III.
   11.4. Гіпоплазія - так/ні.
 
   12. "Дослідження аорти".
   12.1. Діаметр у основі - у мм.
   12.2. Діаметр грудного відділу - у мм.
   12.3. Діаметр черевного відділу - у мм.
   12.4. Стеноз аорти - звуження на рівні клапанів або вихідного
відділу лівого шлуночка (так/ні).
   12.5. Коарктація аорти - звуження перешийку аорти (так/ні).
   12.6. Транспозиція магістральних судин - відходження аорти
від правого шлуночка, печінкової артерії - від лівого шлуночка
(так/ні).
 
   13. "Дослідження легеневої артерії".
   13.1. Діаметр в основі - у мм.
   13.2. Стеноз - звуження у мм, (так/ні).
 
   14. "Дослідження серця".
   14.1. Поздовжній розмір - у мм.
   14.2. Поперечний розмір - у мм.
   14.3. Окружність - у мм.
   14.4. Товщина міокарда правого шлуночка - у мм.
   14.5. Товщина міокарда лівого шлуночка - у мм.
   14.6. Товщина міжпередсердної перетинки - у мм.
   14.7. Товщина міжшлуночкової перетинки - у мм.
   14.8. Праве передсердя:
   14.8.1. довжина - у мм,
   14.8.2. ширина - у мм,
   14.9. Ліве передсердя:
   14.9.1. довжина - у мм,
   14.9.2. ширина - у мм.
   14.10. Правий шлуночок:
   14.10.1. довжина - у мм,
   14.10.2. ширина - у мм.
   14.11. Лівий шлуночок:
   14.11.1. довжина - у мм,
   14.11.2. ширина - у мм.
   14.12. Кількість камер серця - вказати кількість.
   14.13. Частота серцевих скорочень - вказати кількість ударів
у 1 хвилину.
   14.14. Кардіомегалія - збільшення розмірів серця (так/ні).
   14.15. Гіпоплазія  правого  серця  -  виявлення  значної
диспропорції між розмірами шлуночків серця (значне зменшення
правого шлуночка і збільшення лівого) (так/ні).
   14.16. Гіпоплазія  лівого  серця  -  виявлення  значної
диспропорції між розмірами шлуночків серця (значне зменшення
лівого шлуночка і збільшення правого) (так/ні).
   14.17. ДМПП  (дефект  міжпередсердної перетинки - розмір
дефекту у мм (так/ні).
   14.18. ДМШП  (дефект  міжшлуночкової перетинки) - розмір
дефекту у мм (так/ні).
   14.19. Ектопія серця - розташування його за межами грудної
клітини - шийна, абдомінальна, екстрастернальна ектопія (так/ні).
   14.20. Декстракардія - розташування серця справа, частіше
зустрічається при обратному розташуванні всіх внутрішніх органів,
значно рідше як ізольована вада (так/ні).
   14.21. Фіброеластоз ендокарда - гіперплазія та  гіаліноз
сполучної тканини в ендокарді, частіше спостерігається у лівому
шлуночку із зменшенням його порожнини (так/ні).
   14.22. Пухлини серця - рабдоміома - новоутворення середньої
ехогенності, розташоване у лівому шлуночку  та  міжшлунковій
перетинці (так/ні).
   14.23. Гідроперикард - накопичення  рідини  в  перикарді
(так/ні).
   14.24. Трьохкамерне серце -  відсутність  міжпередсердної
перетинки (так/ні).
   14.25. Асиметрія відділів серця - так/ні.
   14.26. Брадіаритмія - вказати кількість ударів за 1 хвилину.
   14.27. Тахіаритмія - вказати кількість ударів за 1 хвилину.
   14.28. Екстрасистолія  -  вказати кількість ударів за 1
хвилину.
   15. Аномалії екстракардіальних судин (так/ні).
 
   16. "Дослідження животу".
   16.1. Переднє-задній розмір - вимірюється при поперечному
скануванні плоду на рівні пупочної вени (у мм).
   16.2. Поперечний розмір -  вимірюється  при  поперечному
скануванні плоду на рівні пупочної вени (у мм).
   16.3. Окружність - вимірюється за допомогою електронного
маркера або по формулі (розмір у мм):
   ОГ=(Д1+Д2)*1.57,
   де Д1 - переднє-задній розмір;
    Д2 - поперечний розмір живота.
   16.4. Діаметр пупочного кільця - у мм.
   16.5. Діаметр пупочної вени - у мм.
   16.6. Асцит  -  накопичення рідини у черевній порожнині
(так/ні).
   16.7. Омфалоцеле - грижа пупочного кільця (так/ні).
   16.8. Гастросхіз - дефект передньої черевної  стінки  з
евентрацією органів черевної порожнини (так/ні).
   16.9. Аномалія розвитку стебла тіла - відсутність пупочного
кільця та пуповини (так/ні).
   16.10. Синдром "prune-belly" - недостатність м'язів передньої
брюшної стінки, обструкція сечовидільних шляхів та крипторхізм
(так/ні).
   16.11. Кіста черевної порожнини - розмір у мм, (так/ні).
 
   Шлунково-кишковий тракт.
 
   17. "Дослідження стравоходу".
   17.1. Атрезія стравоходу - відсутність отвору у стравоході у
результаті заміщення його частини тяжем (так/ні).
 
   18. "Дослідження шлунку".
   18.1. Поздовжній розмір - розміри у мм.
   18.2. Поперечний розмір - розміри у мм.
   18.3. Переднє-задній розмір - розміри у мм.
   18.4. Гастромегалія - збільшення розмірів шлунка (так/ні).
   18.5. Гіпоплазія шлунку - недорозвинення шлунку (так/ні).
   18.6. Симптом  "double-bubble" - виявляється при атрезії
12-палої кишки при одночасному поширенні шлунка та проксимального
відділу 12-палої кишки (так/ні).
   18.7. Ехогенність ендотелія - нормальна, підвищена, висока
(підкреслити).
   18.8. Пілоростеноз - звуження отвору пілоричного  каналу
внаслідок гіпертрофії м'язових волокон воротаря (так/ні).
   18.9. Відсутність ехотіні - так/ні.
 
   19. "Дослідження кишечнику".
   19.1. Діаметр тонкої кишки - указати розмір у мм.
   19.2. Діаметр товстої кишки - указати розмір у мм.
   19.3. Атрезія 12-палої кишки - відсутність отвору в 12-палій
кишці, пов'язана з наявністю мембрани; заміщення частини кишки
тяжем (так/ні).
   19.4. Атрезія тонкої кишки - відсутність отвору у тонкій
кишці. Види: мембранозна, ізольовані сліпі кінці - вільні або
поєднані тяжем (так/ні).
   19.5. Атрезія товстої кишки - див. атрезію тонкої кишки
(так/ні).
   19.6. Атрезія ануса - відсутність анального отвору (так/ні).
   19.7. Хвороба Гіршпрунга - мегаколон, поширення товстої кишки
(так/ні).
   19.8. Внутрішньоутробний перитоніт - так/ні.
   19.9. Ентерична кіста - розмір в мм.
   19.10. Ехогенність ендотелія - нормальна, підвищена, висока
(підкреслити).
 
   20. "Дослідження печінки".
   20.1. Поздовжній розмір - розмір у мм при поздовжньому
скануванні плоду.
   20.2. Поперечний розмір - розмір  у мм  при  поперечному
скануванні плоду.
   20.3. Переднє-задній розмір - розмір у мм при поздовжньому
скануванні плоду.
   20.4. Гепатомегалія - збільшення розмірів печінки (так/ні).
   20.5. Кальцифікати (так/ні).
   20.6. Кіста (так/ні).
   20.7. Гемангіома - описати розмір та структуру (так/ні).
 
   21. "Дослідження жовчного міхура".
   21.1. Поздовжній розмір - розмір у мм.
   21.2. Поперечний розмір - розмір у мм.
   21.3. Форма - описати (правильна, неправильна, перетинки,
перегиб).
   21.4. Наявність конкрементів - так/ні.
   21.5. Відсутність  ехотіні - так/ні.
   21.6. Підвищена ехогенність стінки - так/ні.
 
   22. "Дослідження нирок".
   (Заповнюється окремо для лівих та правих органів).
   22.1. Поздовжній розмір - у мм при поздовжньому скануванні
плод.
   22.2. Поперечний розмір - у мм при поперечному скануванні
плоду.
   22.3. Переднє-задній розмір -  у  мм  при  поздовжньому
скануванні плоду.
   22.4. Чашково-мисковий комплекс:
   22.4.1. Поздовжній розмір - розмір у мм.
   22.4.2. Поперечний розмір - розмір у мм.
   22.4.3. Переднє-задній розмір - розмір у мм.
   22.5. Діаметр сечоводу - розмір у мм.
   22.6. Пієлоектазія - поширення лоханки (так/ні).
   22.7. Гідронефроз (водянка нирки) - значне поширення лоханки,
чашечок, атрофія паренхими, вторинна вада, обумовлена обструкцією
сечових шляхів (так/ні).
   22.8. Мегауретер  (нервово-м'язова  дисплазія січоводу) -
характеризується  збільшенням довжини, діаметру та хвилястистю
сечоводу (так/ні).
   22.9. Агенезія - повна відсутність нирок (так/ні).
   22.10. Мультикістоз - множинні кісти нирок, однобічний або
двобічний процес (так/ні).
   22.11. Полікістоз інфантильного типу (дрібнокістозна нирка) -
двостороннє ураження нирок; характеризується дифузним розширенням
нефрона, нирки збільшені, поверхня їхня рівна, кісти маленькі, з
радіарною орієнтацією, щільно розташовані. Завжди поєднуються з
проліферацією або кістами жовчних протоків (так/ні).
   22.12. Полікістоз дорослого типу (крупнокістозна нирка) -
нирки збільшені, їхня поверхня бугриста, кісти різного розміру,
частіше крупні, розташовані на різних рівнях нефрона. Процес
двобічний (так/ні).
   22.13. Пухлини, так/ні).
   22.14. Дисплазія  -  наявність  у  нирках  персистуючих
ембріональних структур. Може бути кістозною або простою (так/ні).
   22.15. Гіпоплазія - зменшення розмірів нирки при збереженні
нормальної будови і кількості нефронів на  одиниці  площини
(так/ні).
   22.16. Нефромегалія - збільшення розмірів нирки (так/ні).
   22.17. Кальцифікати - так/ні.
   22.18. Ехогенність ЧМК -  нормальна,  підвищена,  висока
(підкреслити).
 
   23. "Дослідження сечового міхура".
   23.1. Поздовжій розмір - розмір у мм.
   23.2. Поперечний розмір - розмір у мм.
   23.3. Атрезія - так/ні.
   23.4. Наявність перетинки - так/ні.
   23.5. Екстрофія сечового міхура - щілина сечового міхура і
передньої черевної стінки; задня стінка випинається крізь дефект у
брюшних м'язах назовні (так/ні).
   23.6. Мегалоцистіс - великий сечовий міхур (так/ні).
 
   24. "Дослідження статевих органів".
   24.1. Стать плоду - підкреслити:
   24.1.1. жіноча;
   24.1.2. чоловіча.
   24.2. Гідроцеле - водянка яєчка - накопичення рідини між
наружним та внутрішнім листками власної оболонки яєчка (так/ні).
   24.3. Гіпоспадія  -  нижня  щілина уретри з деформацією
статевого члена, дистопією ¦ наружного отвору уретри (так/ні).
   24.4. Кіста яєчника - м.б. одно- чи двобічною; вказати розмір
у мм; описати їхню структуру (так/ні).
   24.5. Крипторхізм  -  затримка яєчка на його шляху при
опусканні у мошонку (так/ні).
   24.6. Гіпоплазія мошонки - зменшення розмірів (так/ні).
   24.7. Гіпоплазія статевого члена  -  зменшення  розмірів
(так/ні).
   24.8. Набряк статевих губ - так/ні.
   24.9. Недиференційовані геніталії - так/ні.
 
   25. "Дослідження лопаток"
   (Заповнюється окремо для лівих та правих кінцівок).
   25.1. Поздовжній розмір - розмір у мм.
   25.2. Поперечний розмір - розмір у мм.
   25.3. Гіпоплазія - зменшення розмірів (так/ні).
   25.4. Аплазія - відсутність; так/ні.
 
   26. "Дослідження плеча".
   26.1. Довжина - у мм.
   26.2. Діаметр - у мм.
   26.3. Вкорочення - так/ні.
   26.4. Деформація - так/ні.
   26.5. Переломи - так/ні.
   26.6. Асиметрія - так/ні.
   26.7. Потоншення кістки - так/ні.
   26.8. Редукція - вада, в основі  якої  лежить  зупинка
формування або недостатнє формування частини скелету, це вади
ампутаційного типу (так/ні).
 
   27. "Дослідження передпліччя".
   27.1. Довжина ліктьової кістки - в мм.
   27.2. Довжина променевої кістки - в мм.
   27.3. Діаметр передпліччя - в мм.
   27.4. Вкорочення - так/ні.
   27.5. Деформація - так/ні.
   27.6. Аплазія променевої кістки - так/ні.
   27.7. Гіпоплазія променевої кістки - так/ні.
   27.8. Переломи - так/ні.
   27.9. Асиметрія - так/ні.
   27.10. Синостоз променевозап'ястного суглобу - так/ні.
   27.11. Потоншення кісток - так/ні.
   27.12. Редукція - так/ні.
 
   28. "Дослідження кисті".
   28.1. Ширина кисті - в мм.
   28.2. Кількість пальців - число.
   28.3. Флексорна установка - так/ні.  
   28.4. Деформація - так/ні.
   28.5. Контрактура - так/ні.
   28.6. Олігодактилія - так/ні - аплазія одного або більше
пальців з вказанням відсутнього пальця.
   28.7. Полідактилія - так/ні - збільшення кількості пальців
(м.б. постаксіальна, преаксіальна).
   28.8. Iзодактилія - так/ні - пальці однакової довжини.
   28.9. Брахідактилія - так/ні вкорочення пальців.
   28.10. Ектродактилія - так/ні - розщеплення по типу клешні.
   28.11. Редукція - так/ні - ампутація.
 
   29. "Дослідження стегна".
   29.1. Довжина - у мм.
   29.2. Діаметр - у мм.
   29.3. Вкорочення - так/ні.
   29.4. Деформація - так/ні.
   29.5. Переломи - так/ні.
   29.6. Асиметрія - так/ні.
   29.7. Потоншення кістки - так/ні.
   29.8. Редукція - так/ні.
 
   30. "Дослідження гомілки".
   ЗО.1. Довжина великої гомілкової кістки - у мм.
   30.2. Довжина малої гомілкової кістки - у мм.
   30.3. Діаметр - у мм.
   30.4. Вкорочення - так/ні.
   30.5. Деформація - так/ні.
   30.6. Асиметрія - так/ні.
   30.7. Переломи - так/ні.
   30.8. Потоншення кістки - так/ні.
   30.9. Редукція - так/ні.
 
   31. "Дослідження стопи".
   31.1. Довжина - у мм.
   31.2. Кількість пальців - у мм.
   31.3. Олігодактилія - так/ні.
   31.4. Полідактилія - так/ні.
   31.5. Ектродактилія - так/ні.
   31.6. Сандалевидна щілина - так/ні - широка відстань між
великим та другим пальцями стопи.
   31.7. Стопа-"качалка" - так/ні - плоска ступня з випнутою
п'яткою.
   31.8. Клишоногість - так/ні.
   31.9. Контрактура - так/ні.
   31.10. Деформація - так/ні.
   31.11. Редукція - так/ні.
 
   32. Синдром затримки розвитку плоду.
   32.1. Форма - підкреслити:
   32.1.1. симетрична;
   32.1.2. асиметрична.
 
   33. "Дослідження пуповини".
   33.1. Діаметр - у мм.
   33.2. Кількість судин - число.
   33.3. Гіпоплазія - так/ні.
   33.4. Гіперплазія - так/ні.
   33.5. Аплазія артерії - так/ні.
   33.6. Обвиття - так/ні.
   33.7. Кіста - так/ні.
 
   34. "Дослідження плаценти".
   34.1. Розміщення - по передній, задній поверхні матки; біля
дна (вказати).
   34.2. Товщина - у мм.
   34.3. Ступінь дозрівання - I, II, III (підкреслити).
   34.4. Гіпоплазія - так/ні.
   34.5. Гіперплазія - так/ні.
   34.6. Гемангіома - так/ні - вказати розмір, локалізацію.
   34.7. Кальцифікати - так/ні.
   34.8. Кісти - так/ні - вказати розмір, локалізацію.
   34.9. Міхурцевий занесок - так/ні.
   34.10. Розширення міжворсинчастих просторів -  так/ні  -
вказати розмір.
   34.11. Набряк - так/ні.
   34.12. Розширення синусів базальних вен - так/ні.
   34.13. Висока ехогенність - так/ні.
   34.14. Незрілість - так/ні.
   34.15. Авілезні простори.
 
   35. "Дослідження навколоплідних вод".
   35.1. Висота стовпа - в мм.
   35.2. Полігідрамніон - так/ні.
   35.3. Олігогідрамніон - так/ні.
   35.4. Агідрамніон - так/ні.
   35.5. Підвищена ехогенність (так/ні).
 
   В результаті ультразвукового дослідження вагітної виноситься
повне  заключення,  в якому повинно бути відображено термін
вагітності; кількість плодів; виявлені ускладнення вагітності та
всі виявленні порушення у розвитку плоду.
   У графі "Рекомендації" відображаються  рекомендації  щодо
подальшого  ведення  вагітності,  пропонують інвазивні методи
діагностики у випадку необхідності.
   У графі "Результати вагітності" відображають дату, місце
пологів, дані про новонародженого та його стан; проводиться
верифікація діагнозу.
   Карта обліку ультразвукового дослідження вагітної (другий та
третій рівні дослідження) повинна бути підписана лікарем, який
проводив дослідження, з указанням його прізвища, ім'я та по
батькові.
 
                     Додаток N 3
                     до наказу Міністерства
                     охорони здоров'я України
                     від 18.05.98 р. N 124
 
               Анкета
 
   1. Назва медико-генетичного центру (консультації).
   2. Адреса.
   3. Рік заснування.
   4. Хто очолював установу з моменту організації.
   5. Хто очолює установу сьогодні.
   6. Стаж роботи завідуючого в генетиці.
   7. Категорія, вчений ступінь.
   8. База, на якій працює центр (консультація).
   9. Площа, яку займає МГЦ (МГК).
   10. Кількісна та якісна характеристика лабораторій.
   11. Кількісна та якісна характеристика кабінетів лікарів.
   12. Кількість лікарів та їх фахи.
   13. Кількість лікарів-лаборантів та їх спеціальності.
   14. Де готувалися до роботи в генетиці лікарі, які працюють в
МГК (МКЦ), на протягом якого терміну ?
   15. Яка динаміка дитячої смертності за останні 10 років ?
   16. Яка динаміка частот ВПР за останні 10 років ?
   17. Яка динаміка кількості пологів за останні 10 років ?
   18. Яка динаміка спонтанних викіднів за останні 10 років ?
   19. Чи проводиться передконцепційна профілактика ?
   20. Чи проводиться пренатальна диспансеризація ?
   21. Чи  формується  потік  сімей, які направляються для
медико-генетичного консультування ?
   22. Які форми активного виявлення спадкової патології Ви
використовуєте ?
   23. Скільки в середньому одна сім'я звертається до МГЦ (МКГ)?
   24. Яку кількість родичів пробанда  Ви  обстежуєте  при
уточненні діагнозу спадкової патології ?
   25. Охарактеризуйте спектр  нозологічних  форм  спадкової
патології по роках (за останні 10 років).
   26. Яку питому вагу серед  обстежених  сімей  складають
хромосомні, моногенні та мультифакторальні хвороби ?
   27. Які методи уточнюючої діагностики Ви використовуєте та їх
обсяг по роках (за останні 10 років) ?
   28. Які методи пренатальної діагностики використовуються у
Вашому центрі (МГК) та їх обсяг по роках (за останні 10 років) ?
   29. Які методи лікування та реабілітації Ви використовуєте у
хворих із спадковою патологією (динаміка за останні 10 років) ?
   30. Чи користуєтесь Ви методами стаціонарного  лікування
хворих із спадковою патологією (динаміка за останні 10 років) ?
   31. Чи користуєтесь Ви реабілітаційними заходами в умовах
лікування хворих із спадковою патологією (динаміка за останні 10
років) ? Якими методами оцінки Ви користуєтесь ?
   32. Яким Ви бачите розвиток медико-генетичної служби нашої
країни ?
 
   З подякою за інформацію
 
 Заступник міністра                Р.В. Богатирьова
Обновлено 14.08.2010 21:29  

ВНИМАНИЕ! Социальный проект

Допоможіть рятувати життя близнюків фетоскопіями в Україні!
Баннер

Новости

(05/02/15) Х Международный Симпозиум «Теория и практика репродукции человека».

Уважаемые коллеги! Украинская Ассоциация Репродуктивной Медицины и Одесский национальный медицинский ун...
Read more...

(11/21/14) вебинар "Полногеномный скрининг эмбрионов методом aCGH: результаты и новые вызовы"

Анонс Приглашаем вас на вебинар "Полногеномный скрининг эмбрионов методом aCGH: результаты и новые вызовы", ...
Read more...

(05/05/14) Симпозиум УАРМ - 2014

Симпозиум УАРМ - 2014 "Теория и практика репродукции человека": регистрация открыта! Уважаемые коллеги! Укра...
Read more...

(03/05/13) Лабораторные методы исследований в пренатальной диагностике ВРТ - 17 апреля 2013 г в городе Киеве.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в секционном заседании "Лабораторные методы иссле...
Read more...

(03/05/13) «КЛІТИННІ ТЕХНОЛОГІЇ В АКУШЕРСТВІ, ГІНЕКОЛОГІЇ, НЕОНАТОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧІЙ НЕВРОЛОГІЇ» 7 листопада 2013 р. в місті Києві.

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю ...
Read more...