Огляд законодавчої бази у сфері репродуктивного здоров’я

Генетика в Украине: доступно о главном

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифтаОгляд законодавчої бази у сфері репродуктивного здоров’я

E-mail Печать PDF

Огляд законодавчої бази у сфері репродуктивного здоров’я з урахуванням потреб у законодавчому регулюванні питань, пов’язаних із застосуванням лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій (штучного запліднення).

 

Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) як шлях лікування безпліддязастосовуються в Україні з 1987 року. За 10 років розвитку репродуктивнихтехнологій законодавча сфера в даному напрямку зазнала незначних змін. Більша частина відносин, які виникають в процесі лікування безпліддя шляхом ДРТ, потребують законодавчого закріплення але не врегульовані (повністю або в достатній мірі) в законодавстві України на сьогоднішній день.

 

З метою реалізації прав у сфері репродуктивного здоров’я, пов’язаній із застосуванням ДРТ, правового врегулювання потребують:

 

Визначення поняття біологічного материнства та батьківства.

Визначення поняття допоміжних репродуктивних технологій.

Визначення поняття репродуктивних клітин.

Визначення поняття ембріону людини.

Право репродуктивних клітин та ембріонів людини на захист.

Визначення поняття «імплантація ембріону» в процесі лікування безпліддя шляхом ДРТ.

Умови, підстави та обмеження щодо лікування безпліддя подружньої пари шляхом застосування ДРТ (для жінок, для чоловіків).

Умови, підстави та обмеження щодо лікування безпліддя поодиноких жінок шляхом застосування ДРТ.

Походження дитини (батьківство), народженої після лікування шляхом ДРТ.

Визначення поняття донорства репродуктивних клітин (сперматозоїдів, яйцеклітин).

Закріплення права на донорство репродуктивних клітин (сперматозоїдів, яйцеклітин).

Закріплення анонімності донора.

Обов’язкові умови для осіб, які бажають виступити донором репродуктивних клітин (сперматозоїдів, яйцеклітин).

Умови, підстави та обмеження щодо застосування донорських репродуктивних клітин (сперматозоїдів, яйцеклітин).

Походження дитини (батьківство), народженої після лікування шляхом ДРТ із використанням донорських репродуктивних клітин.

Визначення поняття сурогатного материнства.

Закріплення права бути сурогатною матір’ю.

Умови, підстави та обмеження щодо сурогатного материнства для жінки, яка бажає виступити сурогатною матір’ю.

Умови, підстави та обмеження щодо сурогатного материнства із застосуванням донорських репродуктивних клітин.

Відносини між батьками дитини (подружньою парою) та сурогатною матір’ю.

Умови, підстави та обмеження для поодиноких жінок та чоловіків, які бажають скористатися послугами сурогатної матері із застосуванням донорських репродуктивних клітин.

Відносини між матір’ю (батьком) дитини та сурогатною матір’ю.

Походження дитини (батьківство), народженої після застосування ДРТ та послуг сурогатної матері.

Умови, підстави та обмеження щодо вибору статі майбутньої дитини в процесі лікування безпліддя шляхом ДРТ.

Збереження лікарської таємниці в процесі лікування безпліддя шляхом ДРТ.

На сьогодні сфера репродуктивного здоров’я, пов’язана із застосуванням лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій (штучного запліднення), законодавчо регулюється наступними нормативними

документами:

 

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003

Сімейний Кодекс України від 10.01.2002

ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ

Наказ МОЗ «Про затвердження Умов та порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення» від 04.02.1997 р. № 24.

Цивільний кодекс України закріплює право повнолітніх жінок або чоловіків за медичними показаннями на проведення лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій (частина 7 статті 281).

 

В статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охоронуздоров’я» зазначено умови проведення штучного запліднення та імплантаціїембріона повнолітній жінці: медичні показання, наявність письмової згодиподружжя, забезпечення анонімності донора, збереження лікарської таємниці.

 

Сімейний кодекс України статтею 123 (в редакції Закону № 524-V від 22.12.2006) регулює визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій:

 

п.1. статті 123. У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини.

п.2. статті 123. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.

п.3. статті 123. Подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Наказ МОЗ «Про затвердження Умов та порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення» від 04.02.1997 р. № 24 (далі – Умови застосування штучного запліднення):

 

Затверджує умови та порядок застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів), метод інсемінації жінок спермою чоловіка (донора), метод екстракорпорального запліднення перенесення  ембріона (ембріонів) у порожнину матки.

Встановлює загальні положення щодо проведення штучного запліднення:

штучне запліднення здійснюється виключно в акредитованихдля цього закладах охорони здоров'я за дозволеними МОЗ методами;

обов’язковість оформлення заяви-зобов'язання подружжям тапроведеннявідповідного обстеження подружжя;вік жінки, якій здійснюється штучне запліднення, не повиненперевищувати 40 років;

відомості про проведення штучної інсемінації, про особу донораскладають лікарську таємницю

Закріплює процедуру добору пацієнтів та обсяг обстеження дляпроведення штучної інсемінації.

Встановлює вікові та медичні критерії для чоловіків, які можутьвиступати донорами сперми, а також обсяг обстежень для донорів сперми.

Визначає порядок одержання, обліку, кріоконсервації, кодування, маркування, добір сперми для інсемінації.

Затверджує медичні показання та протипоказання з боку жінки для проведення штучної інсемінації чи штучного запліднення та методику інсемінації та штучного запліднення.

 

 

Діюче законодавство регулює відносини в сфері репродуктивного здоров’я, а саме в частині лікування безпліддя шляхом застосування методів ДРТ, досить обмежене та покриває лише незначну частину зазначених відносин.

 

Наприклад, Сімейним кодексом в його частині, яка регулює питання походження дитини, народженої в результаті застосування ДРТ, зазначене питання врегульовано не в повній мірі. Так, в п.3. говориться про те, що батьками дитини, народженої в результаті перенесення в організм дружини ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою (тобто, донором яйцеклітин), визнається подружжя. Але в практиці застосування ДРТ використовується і процедура перенесення в організм дружини ембріона людини, зачатого дружиною та іншим чоловіком (тобто, донором сперми). Отже, питання визначення батьківства у випадку штучного запліднення із залученням донорської сперми, залишилося поза законодавчим регулюванням.

 

Частково в Сімейному кодексі регулюються відносини, пов’язані із сурогатним материнством, але лише в частині визначення батьківства. Взагалі інститут сурогатного материнства потребує особливої уваги, оскільки він зазнав значного розвитку за останні роки, а окрім медичних показань має ще і глибоку морально-етичну та матеріальну сторони.

 

Умови застосування штучного запліднення в достатній мірі регулюють донорство сперми, але відсутній нормативний акт, який регулював би донорство яйцеклітин.

 

В чинному законодавстві відсутні положення, які закріплювали б право репродуктивних клітин та ембріонів на захист, наприклад від їх використання з метою клонування або використання у промислових цілях. Так само відсутні положення, пов’язані правом вибору статі майбутньої дитини в процесі

лікування безпліддя шляхом ДРТ (наприклад, у випадку медичних показань). Таким чином, чинне законодавство в сфері репродуктивного здоров’я дійсно потребує значного доопрацювання та розширення.

 

Але, варто відмітити, що протягом останніх трьох років велася досить активна законотворча діяльність з даного питання та було складено три проекти Законів України у сфері репродуктивного здоров’я. Ці законопроекти містять положення, що створюють правову основу для вільного здійснення населенням

репродуктивних прав.

 

Реквізити законопроектів у сфері репродуктивного здоров’я:

 

1. Проект Закону України «Про репродуктивні права та гарантії їх здійснення» від 10.02.2004 № 5105

 

Ініціатор(и) законопроекту:

Олуйко В.М. Народний депутат України IV скл.

 

Авторський колектив:

Олуйко В.М. Народний депутат України IV скл.

Стефанчук Р.О. Хмельницький інститут регіонального управління та права

Стефанчук М.О. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН

 

Висновки: Проект відхилено Головним науково-експертним управлінням та Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства

 

2. Проект Закону України «Про репродуктивне здоров’я населення» від 06.04.2004 № 5369

 

Ініціатор(и) законопроекту:

Богатирьова Р.В. IV скликання,

Олуйко В.М. IV скликання,

Сятиня М.Л. IV скликання,

Шевчук С.В. IV скликання

 

Авторський колектив:

Богатирьова Р. В. Народний депутат України IV скл.

Олуйко В.М. Народний депутат України IV скл.

Сятиня М.Л. Народний депутат України IV скл.

Шевчук С.В. Народний депутат України IV скл.

Стефанчук Р.О. Хмельницький університет управління та права

Стефанчук М.О. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН

 

3. Проект Закону України «Про охорону репродуктивного здоров’я» від 12.07.2005 № 5369

На заміну: проектів № 5105 (10.02.2004) та 5369 (06.04.2004)

 

Ініціатор(и) законопроекту:

Богатирьова Р.В. IV скликання

Олуйко В.М. IV скликання

Сятиня М.Л. IV скликання

Шевчук С.В. IV скликання

 

Авторський колектив:

Богатирьова Р.В. Народний депутат України IV скл.

Олуйко В.М. Народний депутат України IV скл.

Сятиня М.Л. Народний депутат України IV скл.

Шевчук С.В. Народний депутат України IV скл.

Стефанчук Р.О. Хмельницький університет управління та права

Стефанчук М.О. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН

 

Висновки: Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України в цілому підтримано доцільність прийняття законопроекту за основу за умови його подальшого доопрацювання з урахуванням викладених до нього зауважень і пропозицій

 

За висновками Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та Головного науково - експертного Управління положення Проекту Закону «Про охорону репродуктивного здоров’я» від 12.07.2005 № 5369, поданий на заміну проектів № 5105 (10.02.2004) та 5369 (06.04.2004) викладено досить чітко, хоча й потребують певного доопрацювання.

 

Згаданий законопроект містить визначення основних понять, які використовуються у відносинах в процесі лікування безпліддя шляхом ДРТ. Так, стаття 1 визначає наступні терміни: репродукція, репродуктивні права, репродуктивне здоров’я, репродуктивна функція, репродуктивний вік і стан, допоміжні репродуктивні технології, безпліддя, донорство репродуктивних клітин, ембріон людини, кріоконсервація, клонування людини, штучне запліднення, імплантація ембріону. Законопроект також містить визначення

терміну сурогатної (біологічної) матері, хоча більш доцільним є розділити поняття біологічної матері та сурогатної матері, оскільки ці категорії потребують окремого правового регулювання.

 

Відносинам у сфері лікування безпліддя шляхом застосування ДРТ в законопроекті присвячено статті 11 «Право на профілактику та лікування безпліддя», 12 «Право на донорство та збереження репродуктивних клітин» та 13 «Право на штучне запліднення й імплантацію ембріона».

 

Окрім положень, які регулюються в чинному законодавстві, статті 12 та 13 закріплюють:

 

право чоловіків та жінок репродуктивного віку та стану бути донорами репродуктивних клітин (сперматозоїдів, яйцеклітин) за умови забезпечення анонімності донора;

право на кріоконсервацію чи зберігання іншим встановленим законом способом репродуктивних клітин, статевих залоз та їх частин, а також зигот і ембріонів на ранніх стадіях розвитку та встановлюють:

обов’язковість забезпечення анонімності донора та збереження лікарської таємниці при використанні допоміжних репродуктивних технологій;

право на використання за згодою подружжя репродуктивні клітини та ембріони відомих їм донорів при використанні допоміжних репродуктивних технологій для штучного запліднення чи імплантації ембріону жінці, яка перебуває у шлюбі;

заборону на збереження репродуктивних клітин, репродуктивних залоз та їх частин, а також зигот і ембріонів на ранніх стадіях розвитку для медичних і  наукових дослідів щодо клонування людини;

заборону одержання людського ембріона для комерційних, військових і промислових цілей;

заборону на вибір статі майбутньої дитини при використанні допоміжни х репродуктивних технологій, за винятком випадків, коли виявляється висока імовірність щеплених зі статтю захворювань

Щоправда, законопроект від 12.07.2005р., на відміну від законопроекту від 10.02.2004 (№ 5105), зовсім не містить положень, які регулюють відносини на реалізацію права на використання методу сурогатного материнства.

 

Стаття 16 «Право на використання методу сурогатного материнства» законопроекту від 10.02.2004 р.:

 

закріплює право чоловіка та жінки, що є повністю дієздатними, на батьківство з використанням методу сурогатного материнства за медичними показаннями;

встановлює обов’язковість укладання нотаріально засвідченого договору між подружжям та  сурогатною матір’ю;

встановлює обов’язок подружжя, що дали згоду на імплантацію ембріона сурогатній матері, несуть майнові витрати, пов'язані з її оздоровленням у період вагітності, пологів і двох місяців після пологів;

визначає, що подружжя, яке надало згоду в письмовій формі на імплантацію ембріона іншій жінці з метою його виношування, не вправі відмовитися від дитини до моменту її реєстрації на своє ім'я в книзі записів актів цивільного стану;

забороняє сурогатній матері передавати передавати народжену дитину нікому, крім подружжя, що уклали з нею договір;

встановлює обов’язовість нотаріального посвідчення факту передачі сурогатною матір’ю дитини батькам.

Але стаття 16 законопроекту від 10.02.2004 р. містить також певні недоліки. Наприклад, використовується термін «сурогатна (біологічна) мати», хоча сурогатна мати не є біологічною матір’ю. Крім того, положення статті, в якому говориться, що подружжя, яке уклало договір із сурогатною (біологічною) матір'ю, можуть бути записані батьками дитини, народженої сурогатною матір'ю, тільки з її згоди, суперечить статті 123 в частині, коли йдеться мова про сурогатну матір. А якщо, коли в цьому положенні мова йде про сурогатну (біологічну) матір, яка є матір’ю біологічною, то така передача дитини може розцінюватися як продаж дитини, що переслідується чинним законодавством.

 

Олена Лепешина

ТОВ «Медексперт»

Грудень 2007 р.

-------------------

(с) http://medexpert.com.ua/nashi_statti_ogljad_zakonodavchoii_bazi.html

Обновлено 14.08.2010 07:50  

ВНИМАНИЕ! Социальный проект

Допоможіть рятувати життя близнюків фетоскопіями в Україні!
Баннер

Новости

(05/02/15) Х Международный Симпозиум «Теория и практика репродукции человека».

Уважаемые коллеги! Украинская Ассоциация Репродуктивной Медицины и Одесский национальный медицинский ун...
Read more...

(11/21/14) вебинар "Полногеномный скрининг эмбрионов методом aCGH: результаты и новые вызовы"

Анонс Приглашаем вас на вебинар "Полногеномный скрининг эмбрионов методом aCGH: результаты и новые вызовы", ...
Read more...

(05/05/14) Симпозиум УАРМ - 2014

Симпозиум УАРМ - 2014 "Теория и практика репродукции человека": регистрация открыта! Уважаемые коллеги! Укра...
Read more...

(03/05/13) Лабораторные методы исследований в пренатальной диагностике ВРТ - 17 апреля 2013 г в городе Киеве.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в секционном заседании "Лабораторные методы иссле...
Read more...

(03/05/13) «КЛІТИННІ ТЕХНОЛОГІЇ В АКУШЕРСТВІ, ГІНЕКОЛОГІЇ, НЕОНАТОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧІЙ НЕВРОЛОГІЇ» 7 листопада 2013 р. в місті Києві.

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю ...
Read more...